Studiets oppbygning

Finansiell økonomi - masterstudium

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i finansiell økonomi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre. Mastergraden avsluttes med en masteroppgave i finansiell økonomi (30 sp) hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. 

Informasjonen er gyldig for studieåret 2023/2024

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK3004 Videregående matematisk analyse 15
TIØ4145 Finansstyring for foretak 7,5
IF400 Finansielle instrumenter 7,5

Andre semester (vår)

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EiT Eksperter i team (intensiv) 7,5
SØK3001 Videregående økonometri 15
IF440 Kapitalmarkeder og usikkerhet 7,5

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

FIN3008

Anvendt tidsserieøkonometri (nytt emne fra H23) 7,5
FIN3009 Investering og porteføljestyring (nytt emne fra H23) 7,5
FIN3010 Empiriske metoder i finans (nytt emne fra H23) 7,5
  Valgemne (se liste nedenfor) 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FIN3900 Masteroppgave i finansiell økonomi 30

Valgbare emner

 
Emnekode Emnenavn SP Und.
FIN3501 Kredittrisiko  7,5 Høst
BFIN4012 Interest Income Securities 7,5 Høst
BFIN4025 Big Data i eiendomsfinans 7,5 Høst
BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans  7,5 Høst
BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsmålinger  7,5 Høst
BBAN4001 Data Science 7,5 Høst
TDT4127 Programmering og numerikk 7,5 Høst**
SØK3008 Insentiver, informasjon og arbeidskontrakter 7,5 Vår
SØK3514 Anvendt økonometri 15 Høst***
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri 15 Høst***
SØK3517 Åpen makroøkonomi 15 Høst***
FIN3502 Finansiell adferd (nytt emne fra H23) 7,5 Høst

SP. = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

 

** TDT4127 overlapper med IT grunnkurs som mange har tatt som områdeemne. Studenter som har tatt TDT4111 eller tilsvarende kan ikke ta TDT4127 som valgemne.  

*** Emnet undervises ikke hvert studieår, men kan tas som selvstudium når det ikke undervises. Gå til masterprogrammet i samfunnsøkonomi for mer informasjon. SØK3514 undervises i oddetallsår og SØK3515 i partallsår.

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan