course-details-portlet

IF400 - Finansielle instrumenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Risikostyring, terminkontrakter, swapper, opsjoner, binomisk prising, BlackScholes, Monte Carlo simulering, eksotiske opsjoner, kredittrisiko.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kurset gir studentene kunnskaper om de vanligste finansielle instrumenter. Spesielt omhandler kurset bruk, risiko, prising og hedging av de mest vanlige derivater som benyttes I i finans- og varemarkeder.

Ferdigheter
Etter kurset skal studentene beherske prising og hedging av, i prinsippet, ethvert derivat innenfor rammen av den vanlige binomiske prisingsmodellen. Studentene skal også kjenne til den velkjente Black Scholes modellen og vite hvordan man benytter Monte Carlo simulering til prising- og hedgingsformål.

Generell kompetanse
Kurset er et introduksjonskurs, men studentene skal opparbeide seg generell kunnskap om derivater, spesielt hvordan slike instrumenter kan brukes for å redusere ulike typer risiki knyttet til vanlig forretningsdrift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og innleveringsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Det er i løpet av semesteret innlevering av tre øvinger som må godkjennes for adgang til eksamen.
Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Robert L. McDonald: Derivatives Markets (siste utgave).

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA400 7.5 01.08.2008
BA400 7.5 01.08.2008
TIØ4140 6.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU