course-details-portlet

FIN3502 - Adferdsfinans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette kurset vil vi diskutere typiske feilvurderinger som investorer og forvaltere gjør i sine finansielle beslutninger og hvordan de påvirker finansmarkedene. Vi vil studere både empiri og psykologibaserte teorier som hjelper oss å forstå disse feilvurderingene. En unik egenskap ved dette emnet er at vi gjennom hele kurset vil kjøre eksperimenter i klassen for å avdekke hvordan psykologi påvirker økonomiske beslutninger. Noen av temaene vi vil diskutere er:

 • lederes overdrevne optimisme til fusjoner, overtakelser og investeringsbeslutninger
 • kognitive skjevheter i handel og porteføljevalg
 • skjevheter i forventninger om markedspriser på eiendeler

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • om adferdsmessige forhold som påvirker ledere og beslutninger i bedriftene
 • om adferdsmessige forhold som påvirker investorers porteføljevalg
 • om adferdsmessige forhold som påvirker husholdningers spare- og lånebeslutninger
 • om hvordan individuelle adferdsmessige forhold påvirker aksjemarkedet og andre markeder

Ferdigheter

Du vet hvordan

 • du kan måle effekten adferdsmessige forhold og feilgrep har for finansiell beslutningstaking
 • du kan evaluere inngrep og tiltak som er ment å hjelpe individer til å ta bedre finansielle valg
 • du kan evaluere investeringsstrategier som tar sikte på å utnytte anomalier i finansmarkedene

Generell kompetanse

Du vet hvordan

 • du kan ta del i den offentlige debatten om finansielle problemstillinger ved å bruke argumenter fra både økonomifaget og andre samfunnsvitenskapelige fag
 • du kan utføre forskningsarbeider i finansiell økonomi

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart. Semesteroppgavene kan leveres som gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må gjennomføres det semesteret emnet undervises. Godkjent obligatorisk aktivitet kan videreføres til senere semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU