course-details-portlet

BBAN4025 - Big data i eiendomsfinans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeppgave 100/100

Faglig innhold

 • Emnet tar sikte på å være et avansert og veldig forskningsrelatert emne på masternivå, som har som mål å gjøre studentene i stand til å analysere stordata med høyt kompleksitetsnivå.
 • Kurset starter med en introduksjon til eiendomsfinansiering, med fokus på analyse, bank og verdivurdering. Dette vil være grunnlaget for de stordataanalysene som skal anvendes videre i emnet.
 • Emnet vil introduserer studentene analyseteknikker som kan brukes på stordata-analyser innen eiendomsfinansiering inkludert hedoniske regresjoner, gjentatt salg, flernivåanalyse og bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsteknikker.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studentene skal ha kunnskap om verdsettelse av eiendom.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan automatiserte verdsettelsesmodeller for eiendom fungerer.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan stordata kan benyttes for å løse praktiske beslutningsproblemer innen eiendomsfinans.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan stordata kan benyttes for å løse praktiske beslutningsproblemer knyttet til eiendomsrelaterte bankspørsmål.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne planlegge, tilrettelegge for og gjennomføre dataanalyser innen eiendomsfinans.
 • Studentene skal kunne gjennomføre verdsettelse av eiendom.
 • Studentene skal kunne benytte hedoniske regresjoner og gjentatte salg til gjennom eiendomsanalyser.

Generell kompetanse

 • Generell kunnskap om eiendomsfinans og hvordan eiendomsmarkedet påvirker banknæringen.
 • Emnet skal også gi studentene generell kunnskap om hvordan stordata kan analyseres, inkludert analyser som anvender kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelseninger, gruppeoppgaver og veiledning.

Obligatorisk arbeidskrav skal være bestått før endelig innlevering av prosjektoppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave

Mer om vurdering

Studentene skal levere en prosjektoppgave. Oppgaven kan gjennomføres med inntil 3 gruppemedlemmer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BFIN4025 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU