course-details-portlet

BFIN5012 - Risikostyring og empirisk finans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet består av komplementerende deler av finansiell økonometri og risikostyring.

Emnet omhandler empirisk analyse av finans- og råvaremarkeder (aksjer, valuta, obligasjoner, energi, metall, og landbruk).

 • Deskriptiv analyse
 • Analyse av avkastningsfordelinger
 • Regresjonsanalyse/faktormodeller for aksjer
 • Finansoptimering og porteføljevalg
 • Prinsipper for optimalisering av porteføljer av obligasjoner og aksjer
 • Indeks fond
 • Dynamiske porteføljestrategier
 • Risikostyring
 • Value at Risk
 • Parametrisk, historisk og simuleringsbestemt estimering av VaR
 • Vurdering av modell risiko og stresstesting
 • Prinsipal komponentanalyse for modellering av forwardkurver
 • Modellering av volatilitet og korrelasjon i ulike markeder
 • Handlestrategier med univariate og multivariate tidsrekkemodeller
 • Ko-integrasjonsanalyse
 • Bruk av copula og kvantilregresjon
 • Ekstremverdimodeller
 • Paneldatametoder
 • Empirisk corporate finans
 • Empirisk analyse av kapitalstruktur og dividende beslutninger
 • Fusjoner og oppkjøp, og verdipapirutstedelser
 • Konkursrisiko
 • Evaluering av modeller
 • Analyse av hedgefond og alternative investeringer

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data
 • Metoder for analyse og optimalisering av porteføljer av finansielle og relaterte aktiver
 • Metoder for risikomåling og risikostyring
 • Metoder for analyse av selskapsfinansiering

Ferdigheter

 • Gi trening i å tenke på valg av porteføljer som resultat av balanse mellom risiko og avkastning
 • Gi ferdighet til å formulere og løse problemer av porteføljeforvaltning i statiske og dynamiske omstendigheter
 • Gi kunnskap innen metoder av statistisk bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for vurdering av finansielle beslutninger, utvikling av priser og andre risikofaktorer

Generell kompetanse

 • Gi trening i finansiell analyse i regneark og bruk av finansielle databaser
 • Gi trening i implementering av finansøkonometriske metoder gjennom skriving av selvstendig semesteroppgave

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øving

Obligatorisk aktivitet består av en semesteroppgave som skal skrives i grupper på 3-4 personer.

Innlevering av to skriftlige øvingsoppgavesett

Obligatoriske aktiviteter

 • Paper
 • Øving

Mer om vurdering

Vurderingen består av en hjemmeeksamen på 5 timer. Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen ( obl.1 og 2).

Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum

Carol Alexander, Market Risk Modelling, (2008) Wiley Bind I, II og utvalgte deler av bind IV

https://www.amazon.com/Market-Analysis-Quantitative-Methods-Finance/dp/0470998008/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1503170533&sr=1-2

Det tas forbehold om endringer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU