course-details-portlet

FIN3008 - Anvendt tidsserieøkonometri

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler hvordan empiriske analyser gjennomføres ved buk av tidsseriedata, hvilke modeller og metoder som er relevante for ulike problemstillinger, og hvordan empiriske modeller kan brukes til å gi prediksjoner. Empiriske arbeider med anvendelser innenfor finansiell økonomi og makroøkonomi vil bli gjennomgått. Vurderinger av hva som er gode empiriske tilnærminger til det enkelte tilfellet vektlegges.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • hvordan forskere designer empiriske studier ved bruk av tidsseriedata innenfor finansiell økonomi og anvendt makroøkonomi, herunder formulering av økonometriske modeller og bruk av ulike metoder.
 • hvordan en kan evaluere modeller samt velge mellom ulike modeller
 • hvordan empiriske modeller kan brukes til å gi prediksjoner og hvordan prediksjonsegenskapene kan evalueres

Ferdigheter

Du skal

 • forstå utfordringer ved gjennomføring av empiriske analyser ved bruk av tidsseriedata
 • være fortrolig med ulike modeller og metoder som er relevante for ulike typer tidsserieanalyser
 • være fortrolig med hvordan ulike modeller kan benyttes til å gi prediksjoner
 • kunne anvende modeller og metoder i egne analyser ved bruk av tidsseriedata

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av modeller og metoder diskutert i emnet
 • avsløre problemer og mangler ved faglig svake analyser innenfor tema behandlet i emnet
 • benytte emneinnholdet som grunnlag for eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Mer informasjon om dette oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3006 7.5 HØST 2023
TIØ4317 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 38
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU