course-details-portlet

FIN3900 - Masteroppgave i finansiell økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av en problemstilling innen finansiell økonomi. Tema og analyseopplegg for masteroppgaven skal godkjennes av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ). Veiledning er en obligatorisk og vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Veiledningen bidrar til at studenten tilføres nødvendige kunnskaper for gjennomføring av oppgaven, og er en nødvendig kontrollinstans ved innsamling og behandling av data. Ved behov vil veiledning bli gitt på engelsk. Masteroppgaven forutsettes å ha et omfang tilsvarende ett semesters arbeid, og arbeidet skal utføres i tråd med ISØs retningslinjer for masteroppgaver (https://www.ntnu.no/studier/msok/masteroppgaven). Tema skal ligge innenfor bredden av finansielle emner som gis på dette studieprogrammet. Oppgaven kan skrives alene eller i par.

Læringsutbytte

Kunnskap: Du lærer - Hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid - Dybdekunnskap om det avgrensede temaet for masteroppgaven. Ferdigheter: Du skal - Kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid under veiledning Generell kompetanse Du skal - kunne arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister - kunne gjennomføre analyser som inneholder et høyt faglig nivå og formidle disse

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell veiledning

Mer om vurdering

Masteroppgave og muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på den skrevne oppgaven.
Ordinær leveringsfrist er 1. juni. Alternative frister er 1. september, 1. desember og 1. mars.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)

Forkunnskapskrav

Emnet er reservert for studenter som er tatt opp på masterstudiet i finansiell økonomi.

Kursmateriell

Individuelt pensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
25.08.2020

Innlevering
01.09.2020


15:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
24.11.2020

Innlevering
01.12.2020


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
23.02.2021

Innlevering
01.03.2021


12:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU