FIN3900 - Masteroppgave i finansiell økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Opplegget for masteroppgaven skal godkjennes av Institutt for samfunnsøkonomi, som også oppnevner veileder for hver student.

Læringsutbytte

Hensikten med masteroppgaven er at studenten skal få øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen finansiell økonomi. Arbeider av rent beskrivende art godkjennes ikke. Oppgaven må inneholde økonomiske resonnementer. Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven. Disse finnes på www.ntnu.no/econ.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i finansiell økonomi. Oppgaven kan gjerne utføres i par.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven, og en obligatorisk del av studiet for studenter som ønsker å levere en masteroppgave. En masteravtale, som regulerer veiledningsforholdet, inngås mellom student og veileder. Veiledningen sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Masteroppgaven forutsettes å ha et omfang tilsvarende ett semesters arbeidsinnsats. Veiledning vil bli gitt på engelsk ved behov.

FIN3900 er normalt siste eksamen på masterstudiet i finansiell økonomi. Leveringsfrister er 1. mars, 1. juni, 1. september eller 1. desember. Retningslinjer for masteroppgaven, nødvendige skjema og annen informasjon finnes på www.ntnu.no/studier/msok/masteroppgaven. Oppgaven skal også leveres som pdf-fil.

Vurdering: Karakteren sette på grunnlag av masteroppgaven og en muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)

Forkunnskapskrav

Emnet er reservert for studenter som er tatt opp på masterstudiet i finansiell økonomi.

Kursmateriell

Individuelt pensum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.