Hva lærer jeg

Finansiell økonomi - masterstudium

Hva lærer du?

Finansiell økonomi er et empirisk fagområde som gjør deg godt skikket til å fange opp utviklingstrekk i markeder karakterisert ved raske endringer.

Du som velger masterprogrammet i finansiell økonomi må være villig til å ta faglige utfordringer.

Hva er finansiell økonomi?

Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes funksjonsmåte og handler om tilbud, etterspørsel og verdsetting av finansielle aktiva. Sammenlignet med andre deler av samfunnsøkonomien, har aktørenes tilpasning over tid og ved usikkerhet en mer sentral rolle.
I tillegg til grundig kunnskap om kapitalmarkedenes funksjonsmåte, gir masterprogrammet en grundig opplæring i bruk av kvantitative (økonometriske) metoder som anvendes til empiriske analyser av finansmarkedene.

Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng og er normert til to år. Programmet er bygd opp av en fellesdel på 82,5 studiepoeng, en spesialiseringsdel som består av et valgfritt emne og en masteroppgave.

Hvorfor finansiell økonomi?

Med en mastergrad i finansiell økonomi vil du besitte en unik kombinasjon av teoretisk innsikt og evne til å gjennomføre selvstendige analyser av finansielle markeder. Kombinasjonen av teoretisk innsikt og trening i empirisk analyse gjør deg godt skikket til å fange opp utviklingstrekk i markeder karakterisert ved raske endringer.

Studiet egner seg for deg som har anlegg for kvantitativ analyse og interesse for finansielle markeder.