BOKO4030 - Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Fundamental verdsettelse
Forskjellige verdsettelsesmodeller
Avkastningskrav
Omgruppering av regnskapsinformasjon for investororientert regnskapsanalyse
Prognoser og verdsettelse
Lønnsomhetsanalyse
Følsomhetsanalyser

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper om ulike metoder for verdsettelse av virksomheter, om ulike kontantstrømmer og deres anvendelse for verdsettelsesformål, om konsistens i bruk av avkastningskrav for alle typer virksomheter og om lønnsomhetsbegreper som rentabilitet, residual income og internrente.

Studenten skal ha ferdigheter i å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger, med vekt på verdsettelse og i praktisk verdsettelse av virksomheter med et kritisk blikk på hvilke metoder som er egnet i ulike situasjoner.

Studenten skal ha generell kompetanse i å integrere og anvende ulike fagområder som finansteori og regnskap med henblikk på verdsettelse og lønnsomhetsanalyser av virksomheter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig gruppebasert innlevering på inntil 3 studenter

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.
Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Studieprogram for Master i finansiell økonomi ved ISØ (ØANTNUM)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammene Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim, Master i finansiell økonomi og Master i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Master i entreprenørskap og Master i industriell økonomi og teknologiledelse ved Institutt for økonomi og teknologiledelse og Master i International Business and Marketing ved Avdeling for internasjonal business (i Ålesund).

Kursmateriell

Penman, S. H. Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw Hill, siste utgave.

Gjesdal, Frøystein og Johnsen, Thore (1999) Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering. Oslo, Cappelen Akademisk forlag

Forelesningsnotater og noe supplerende materiale.

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA411 7.5 01.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 07.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , DI42 , Storhall del 2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.