Kandidatundersøkelser

Kandidatundersøkelser

ECONnect, ISØ-studentenes fagutvalg, har gjennomført undersøkelser blant tidligere studenter med Cand.Polit- eller mastergrad. Hensikten er å danne et bilde av yrkesmuligheter og lønn, og en vurdering av utdanningen de har gjennomført.

Hva kan jeg bli?

Finansiell økonomi - masterstudium

Hva kan du bli?

Programmet kvalifiserer særlig for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter. Denne type virksomheter etterspør i økende grad kompetanse til å bearbeide og tolke store datamengder som grunnlag for bedre beslutninger. Masterprogrammet i finansiell økonomi er særlig laget for å møte denne etterspørselen.

Aktuelle arbeidsområder kan være finansiell rådgivning, kapitalforvaltning, kunderådgivning i bank, finansanalyse, finansstyring og strategifunksjoner i foretak, bank- og forsikringsvirksomhet, formidling av finansielle tjenester til foretak - og offentlig forvaltning innen finans- og næringspolitikk.

Eksempler på konkrete stillinger man kan ha med bakgrunn i finansell økonomi er:

 • finansrådgiver
 • økonomisk rådgiver
 • prosjektøkonom
 • strategianalytiker
 • aksjemegler
 • controller
 • associate
 • valutahandler
 • makroanalytiker
 • strategianalytiker
 • prosjektleder
 • forvaltningsrevisor
 • HR-konsulent/førstekonsulent
 • sjeføkonom
 • trainee
 • økonomisk journalist
 • forsker/stipendiat

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.