Opptak

Finansiell økonomi - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptak til masterstudiet i finansiell økonomi skjer kun hvert høstsemester, og du søker direkte til NTNU. Du søker opptak elektronisk via NTNUs søknadsweb. Vi tar opp 25 studenter hvert år.

Poenggrenser for tidligere opptak.

For å få opptak til masterstudiet i finansiell økonomi, må du:

  • ha fullført en bachelorgrad (180 sp) 
  • ha karaktersnitt C eller bedre
  • ha en faglig fordypning som er godkjent for opptak (kan ligge utenfor bachelorgraden)

Masterstudiet i finansiell økonomi har B-garanti. Det vil si at du er garantert opptak dersom du har B i snitt og oppfyller opptakskravene.

Følgende utdanninger er forhåndsgodkjent for opptak:

  • bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende, i tråd med NRØA sin rammeplan
  • bachelorgrad i samfunnsøkonomi 
  • andre utdanninger som innebærer sterk analytisk trening med anvendelse på økonomi

Hvis du er usikker på om utdanningen din kvalifiserer deg for opptak til denne graden, ta gjerne kontakt med oss. 

Informasjonen er gyldig for studieåret 2023/2024.