course-details-portlet

FIN3501 - Kredittrisiko

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grundig gjennomgang av de mest sentrale modellene innen kredittrisiko. Først i kurset vil det bli gitt en innføring i modellering av usikkerhet ved hjelp av Brownske bevegelser. Det vil også bli gitt en innføring i numeriske metoder (Monte Carlo simulering)

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- matematisk modellering av risiko og numeriske metoder for å ta hensyn til risiko
- hva kredittrisiko er
- hvilke faktorer som er viktige for å bestemme grad av kredittrisiko
- hvilke sammenhenger det er mellom valg av kapitalstruktur og kredittrisiko
Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå og redegjøre for hva kredittrisiko er
- gjøre bruk av teoretiske modeller for å analysere kredittrisiko
- verdsette konkursrisikable aktiva
- bruke ratinger til å vurdere kredittrisiko

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
05.12.2020

Innlevering
05.12.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU