BACHELORPROGRAM 3ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Jobbmuligheter
Som ferdig utdannet fysioterapeut kan du få offentlig godkjenning etter 1 års lønnet turnustjeneste. Det er varierte arbeidsmuligheter både innenfor det offentlige helsevesenet og i privat sektor.