BACHELORPROGRAM 3ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Jobbmuligheter

Når du er ferdig med en tre-årig bachelorutdanning i fysioterapi venter ett års turnustjeneste, og deretter får du autorisasjon som fysioterapeut. Som autorisert fysioterapeut kan du arbeide på mange forskjellige arenaer, for eksempel på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, med behandling, forebygging eller helsefremming, med barn, unge, voksne eller eldre. Du har også mange muligheter til videreutdanning med fordypning og spesialisering innenfor de mange fagfeltene fysioterapeuter jobber med. Bachelorgraden gir deg mulighet for å søke opptak på ulike masterstudier med påfølgende mulighet til doktorgrad. Fysioterapistudiet ved NTNU gir deg solid kunnskap, og mange valgmuligheter til videre fordypning og spesialisering hvis du ønsker det. 

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.