Realfag og du - velg NTNU!

Realfag og du - velg NTNU!

Hvilken jobb får du når du studerer realfag? Hva er forskjellen på mastergrad og bachelorgrad? Hvilke fag trenger du fra videregående for å studere realfag? Hva er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør? Hva er det beste med å studere på NTNU?  Se vårt nett-tv program om studietilbudet ved Fakultet for Naturvitenskap. Vi inviterer tidligere studenter, nåværende studenter, forelesere og andre som du møter i studiehverdagen din. Vi snakker om jobb, valg og muligheter.


Studieprogram for søkere fra videregående skole

Studieprogram for søkere fra videregående skole

Studieprogram Grad Varighet
Biologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Bioingeniørfag (Trondheim eller Ålesund) Bachelor 3 år
Biologi og kjemi, realfag (Trondheim) Årsstudium 1 år
Biomarin innovasjon (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Ålesund) Bachelor 3 år
Bioteknologi (Trondheim) Master 5 år
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (Trondheim) Årsstudium 1 år
Fysikk (Trondheim) Bachelor 3 år
Fysikk og matematikk (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Havbruksingeniør (Trondheim) Bachelor 3 år
Industriell kjemi og bioteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Kjemi (Trondheim) Bachelor 3 år
Kjemiingeniør (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Lektorutdanning i realfag (Trondheim) Master/lektor (samarb med IE-fak) 5 år
Materialteknologi (Trondheim) Ingeniør/bachelor 3 år
Materialteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år
Matteknologi (Trondheim) Bachelor 3 år
Medisinske og biologiske fag (Ålesund) Årsstudium 1 år
Nanoteknologi (Trondheim) Master / sivilingeniør 5 år