Årsstudium - 1-årig - Trondheim

Bioteknologi og kjemiingeniørfag

Kjemiingeniør_Lab_Arbeid_Jenter_Undervisning

Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium

Dette årsstudiet passer for alle som vurderer medisin- eller veterinærstudiet, eller ønsker et innblikk i hva studier innen kjemi eller bioteknologi innebærer. Som student ved årsstudium bioteknologi og kjemiingeniørfag får du grunnleggende kunnskaper i fysiologi, anatomi, biokjemi, mikrobiologi, bioteknologi og kjemi. Du vil også få innblikk i kjemiingeniørfaglige arbeidsmetoder og yrkesutøvelse.

Lærerne ved studiet har bred forskningserfaring og samarbeider nært med industrien, noe som gir en praktisk orientert undervisning. Studiet er lokalisert midt i Trondheim sentrum med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter.

NTNU tilbyr også årsstudiet biologi og kjemi i Trondheim.


Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha:
 
  • Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2
  • Matematikk R2 eller Fysikk 1+2 eller Biologi 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Informasjonstekonlogi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2

Studiets oppbygning

Årsenheten i bioteknologi og kjemiingeniørfag er et heltidsstudium som går over et år og omfatter 60 studiepoeng. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid samt bedriftsbesøk.


Studieveiledning

Ønsker du kontakt med en studieveileder, send en e-post til: studier@nv.ntnu.no
 

Fakta

Årstudium
Studieprogramkode:
 FTÅRKJ
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 797
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak      

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilke vei du velger kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.