Årsstudium - 1-årig - Trondheim

Bioteknologi og kjemiingeniørfag

Kjemiingeniør_Lab_Arbeid_Jenter_Undervisning

Studiestart 2019

Immatrikulering - felles oppstart for alle studenter- 12. august

kl 09.30 - 11.30. Immatrikulering i Trondheim: mandag  12. august, på gressplenen mellom Hovedbygget og Gamle kjemi.

Immatrikuleringen 2019 

kl 12.00 - 13.00. Etter immatrikulering møter NV-fakultetets studenter i storsalen til Studentersamfundet kl 12:00 NV-fakultetets sermoni i Studentersamfundet varer ca 1 time.

Onsdag 14. august

Informasjonsmøte (felles for NVs bachelorutdanninger på Kalvskinnet/Øya)
Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001

09.00 - 09:05     Velkommen v/prodekan Eva Falch
09:05 - 09:10     Velkommen, presentasjon v/studieadm
09:10 - 09:30     Presentasjon SiT
09:30 - 09:40     Velferdstinget/Studenttinget
09:40 - 09:45     FTV- fakultetstillitsvalgte
09:45 - 09:50     Trondheim teknikersamfunn
09:50 – 09:55    Informasjon om sikkerhetskurs
09:50 - 10:00     PAUSE
10:00 - 10:45     NTNU- Karriere studieteknikk, kurstilbud, overgang fra vgs til universitet
10:45- 10:50      Orakeltjenesten
11:00- 12:00      Lunsj

Velkommen til Institutt for materialteknologi, Rom U301
12:00-13:00     

elkommen til Institutt for materialteknologi, Rom KA-TBU301
12:00-13:00       Instiuttleder Jostein Mårdalen og faggruppeleder Eirik Sundby
                          Presentasjon av ansatte
                          Omvisning i grupper (etter program)
                          Etter omvisning: orienteringsmøte kun for Årsstudiet

Torsdag 15. august

09.00 – 11:00     Sikkerhetsforelesning v/Astrid Salvesen, Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001  

11:00-12:00     Pause
12:00-12:30     Informasjon om studieprogrammer
 v/ Roald Lilletvedt, Rom U301
12:30-13:00     Informasjon v/studieveileder Ida Krüger, Rom U301
13:00-13:15     Linjeforeningen KOM, Rom U301
13:15 -13:45     Mingling med kaffe og kjeks, Rom U301(informasjon kommer)

Fredag 16. august

9:30 - 10:00 Info om studieprogrammet (studieplan og høstens emner)
v/ Studieansvarlige, Material: Roald Lilletvedt (Rom U302Kjemi/Årsstudiet: Ina Merete Stuen (Rom U301
10:00 - 10:15  Pause/ommøblering
10:15 - 11:30 “Speed-dating”- bli kjent. Material  (Rom U302 /U303 ), Kjemi/Årsstudiet (Rom U301)
11:30- 12:30 Lunsj i kantina
12:30-13:30  Motivasjonsforedrag av representanter fra næringslivet. Kjemi/Årsstudiet (Rom U301) Material(Rom U302)
13:30-14:00  Quiz  - Kjemi/Årsstudiet (Rom U301) Material(Rom U302)

Obligatoriske sikkerhetskurs

Se informasjon på nettsiden for sikkerhetskurs for førsteårsstudenter. Sikkerhetskurset er obligatorisk

Tid og sted: Torsdag 15. august kl.9:00 - 11:00 , Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001.
Ditt studieprogram, FTÅRKJ: https://www.ntnu.no/nv/om-oss/sikkerhetskurs/tidspkt

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium

Dette årsstudiet passer for alle som vurderer medisin- eller veterinærstudiet, eller ønsker et innblikk i hva studier innen kjemi eller bioteknologi innebærer. Som student ved årsstudium bioteknologi og kjemiingeniørfag får du grunnleggende kunnskaper i fysiologi, anatomi, biokjemi, mikrobiologi, bioteknologi og kjemi. Du vil også få innblikk i kjemiingeniørfaglige arbeidsmetoder og yrkesutøvelse.

Lærerne ved studiet har bred forskningserfaring og samarbeider nært med industrien, noe som gir en praktisk orientert undervisning. Studiet er lokalisert midt i Trondheim sentrum med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter.

NTNU tilbyr også årsstudiet biologi og kjemi i Trondheim.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2019

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2018-2019 var opptaksgrensen 55,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 57,0 poeng i ordinær kvote.

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha:
  • Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2
  • Matematikk R2 eller Fysikk 1+2 eller Biologi 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Informasjonstekonlogi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2

Studiets oppbygning

Årsenheten i bioteknologi og kjemiingeniørfag er et heltidsstudium som går over et år og omfatter 60 studiepoeng. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid samt bedriftsbesøk.


Studieveiledning

Ønsker du kontakt med en studieveileder, send en e-post til: studier@nv.ntnu.no
 

Fakta

Årstudium
Studieprogramkode:
 FTÅRKJ
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 797
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

 

Realfag og du - velg NTNU!

Alt du trenger å vite om studier i realfag og naturvitenskap.
Se Nett-tv sending: Realfag og du - Velg NTNU!
 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Studiestart 2019

Informasjon om studiestart på hvert studieprogram vil være på plass i midten av juli.

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar