Årsstudium - 1-årig - Trondheim

Bioteknologi og kjemiingeniørfag

Kjemiingeniør_Lab_Arbeid_Jenter_Undervisning

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Immatrikulering

NTNU i Trondheim tirsdag 14. august

Immatrikuleringen er obligatorisk. Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) må du gi beskjed hvis du blir forhindret fra å møte. Meld fra til: studier@nv.ntnu.no

Onsdag 15. august

Informasjonsmøte (felles for NVs bachelorutdanninger på Kalvskinnet/Øya)
Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001

09.00 - 09:05     Velkommen v/prodekan Eva Falch
09:05 - 09:10     Velkommen, presentasjon v/studieadm
09:10 - 09:30     Presentasjon SiT
09:30 - 09:40     Velferdstinget/Studenttinget
09:40 - 09:45     FTV- fakultetstillitsvalgte
09:45 - 09:50     Trondheim teknikersamfunn
09:50 – 09:55    Informasjon om sikkerhetskurs
09:55 - 10:00     PAUSE
10:00 - 10:45     NTNU- Karriere studieteknikk, kurstilbud, overgang fra vgs til universitet
10:45- 10:50      Orakeltjenesten
11:00- 12:00      Lunsj m/ faddere

Velkommen til Institutt for materialteknologi, Rom U301
12:00-13:00       Instiuttleder Jostein Mårdalen og faggruppeleder Eirik Sundby
                          Presentasjon av ansatte
                          Omvisning i grupper (etter program)
                          Etter omvisning: orienteringsmøte kun for Årsstudiet

Torsdag 16. august

09.00 – 11:00     Sikkerhetsforelesning v/Astrid Salvesen, Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001  

11:00-12:00     Pause
12:00-12:30     Informasjon om studieprogrammer
v/ Kjersti Kleveland, Rom U301
12:30-13:00     Informasjon v/studieveileder Ida Krüger, Rom U301
13:00-13:15     Linjeforeningen KOM, Rom U301
13:15 - 13:45     Mingling med kaffe og kjeks, Rom U301

Fredag 17. august

09:30 - 10:00 Info om studieprogrammet (studieplan og høstens emner)
v/ Studieansvarlige, Material: Kjersti Kleveland (Rom U301) Kjemi/Årsstudiet: Ina Merete Stuen (Rom U302), Olje/gass: Roald Lilletvedt (Rom U303
10:00 - 10:15  Pause/ommøblering
10:15 - 11:30 “Speed-dating”- bli kjent. Material (Rom U301), Kjemi/Årsstudiet (Rom U302), Olje/gass (Rom U303)
11:30- 12:30 Lunsj i kantina
12:30-13:30  Motivasjonsforedrag av representanter fra næringslivet. Material (Rom U301), Kjemi/Årsstudiet (Rom U302), Olje/gass (Rom U303)
13:30-14:00  Quiz   - Material (Rom U301), Kjemi/Årsstudiet (Rom U302), Olje/gass (Rom U303).

Obligatoriske sikkerhetskurs

Se informasjon på nettsiden for sikkerhetskurs for førsteårsstudenter. Sikkerhetskurset er obligatorisk

Tid og sted: Torsdag 16. august kl. 9:00 - 11:00 , Sted: Sverres gate 12, Akrinn, Rom TBA001.
Ditt studieprogram, FTÅRKJ: https://www.ntnu.no/nv/om-oss/sikkerhetskurs/tidspkt

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Studenter på årsstudiet i bioteknologi og kjemiingeniørfag (FTÅRKJ) i Trondheim har anledning til å delta på fadderopplegg i regi av fadderordningen Quak.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium

Dette årsstudiet passer for alle som vurderer medisin- eller veterinærstudiet, eller ønsker et innblikk i hva studier innen kjemi eller bioteknologi innebærer. Som student ved årsstudium bioteknologi og kjemiingeniørfag får du grunnleggende kunnskaper i fysiologi, anatomi, biokjemi, mikrobiologi, bioteknologi og kjemi. Du vil også få innblikk i kjemiingeniørfaglige arbeidsmetoder og yrkesutøvelse.

Lærerne ved studiet har bred forskningserfaring og samarbeider nært med industrien, noe som gir en praktisk orientert undervisning. Studiet er lokalisert midt i Trondheim sentrum med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter.

NTNU tilbyr også årsstudiet biologi og kjemi i Trondheim.


Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha:
 
  • Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2
  • Matematikk R2 eller Fysikk 1+2 eller Biologi 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Informasjonstekonlogi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2

Studiets oppbygning

Årsenheten i bioteknologi og kjemiingeniørfag er et heltidsstudium som går over et år og omfatter 60 studiepoeng. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, laboratorieundervisning, prosjektarbeid samt bedriftsbesøk.


Studieveiledning

Ønsker du kontakt med en studieveileder, send en e-post til: studier@nv.ntnu.no
 

Fakta

Årstudium
Studieprogramkode:
 FTÅRKJ
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 797
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak      

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.