Bakgrunn og aktiviteter

Kristina Nevstad er PhD stipendiat ved institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU og tar en doktorgrad innenfor områdene prosjektledelse og samhandling.

 

Foreleser ved NTNU Videre i kursene Praktisk prosjektledelse og Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter, som er videreutdanningskurs og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

 

I pliktarbeidet følger hun opp kurset Drift og vedlikehold av veger, i tillegg veileder hun bachelorstudenter.

 

Akademiske interesser er: 
- Prosjektledelse og samhandling

 

Nevstad har over ti års erfaring fra Statens vegvesen, der hun har hatt ulike roller som prosjektleder, byggeleder og seksjonsleder.

 

Fokus for PhD arbeid er: Suksessfaktorer for velfungerende samhandlingsprosesser i prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen.