Bakgrunn og aktiviteter

Gro Holst Volden er cand.oecon. fra Norges Handelshøyskole (2002) og har tilleggsutdanning innen prosjektledelse. Hun er for tiden fulltids engasjert som forskningssjef for forskningsprogrammet Concept. Programmet er finansiert av Finansdepartementet og driver følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter, primært innen transport, bygg, forsvar og IKT, se www.ntnu.no/concept. Forskningssjefen følger opp og koordinerer alle programmets forsknings- og formidlingsaktiviteter, og driver i tillegg egen forskning. Hun er for tiden i gang med en doktorgrad om tidligfasevurdering, styring og kvalitetssikring av store, statlige investeringsprosjekter.

Volden har siden 2015 vært styreleder i Norsk evalueringsforening http://www.norskevalueringsforening.no/. Hun var også med i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som gjennomgikk samfunnsøkonomiske analyser (NOU 2012:16) og la grunnlaget for gjeldende retningslinjer for slike analyser. Hun har for øvrig erfaring både fra forskning, statlig forvaltning og konsulentvirksomhet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker