Bakgrunn og aktiviteter

Gro Holst Volden er samfunnsøkonom fra Norges Handelshøyskole (2002) og har PhD innen prosjektledelse fra NTNU (2019). Hun er for tiden fulltids engasjert som forskningssjef for forskningsprogrammet Concept. Programmet er finansiert av Finansdepartementet og driver følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter, primært innen transport, bygg, forsvar og IKT, se www.ntnu.no/concept. Forskningssjefen følger opp og koordinerer alle programmets forsknings- og formidlingsaktiviteter, og driver i tillegg egen forskning.  

Volden var med i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som gjennomgikk samfunnsøkonomiske analyser (NOU 2012:16) og la grunnlaget for gjeldende retningslinjer for slike analyser. Og dessuten i ekspertutvalget som i 2019 publiserte rapporten "Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet". Hun sitter i det regjeringsoppnevnte Petroleumsprisrådet og har hatt og har ulike styreverv. Volden har for øvrig erfaring både fra forskning, statlig forvaltning og konsulentvirksomhet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker