Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Klakegg, Ole Jonny; Volden, Gro Holst. (2016) Governance in Public Projects: The Norwegian Case. Governance and Governmentality for Projects: Enablers, Practices and Consequences.