Bakgrunn og aktiviteter

 

 

FORSKNINGSINTERESSER                         
Kontrakter og kontraktstrategier
Levedyktighet for investeringer
Eiendomsforvaltning og internhusleieordninger
Tvisteløsning
 
                          
UTDANNING                            
Desember 1995: Sivilingeniør fra NTNU med hovedoppgave ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk.
 
Juni 1997: Avsluttende eksamen i grunnfag psykologi ved NTNU (studium i tillegg til jobb).
 
August 2006: Doktor ingeniør i Prosjektledelse og anleggsteknikk med avhandlingen ”Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt”.
 
                                
Arbeidserfaring                    
1988-1994: Diverse sommerjobber i Eigersund kommune (16 måneder).
 
Sommeren 1995: Prosjektmedarbeider ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk (2,5 måneder).
 
Januar 1996 – desember 1997: Avdelingsingeniør ved bygningsavdelingen, teknisk etat i Ulstein kommune (23 måneder)
 
Desember 1997 – april 2000: Anleggsleder hos maskinentreprenørfirmaet Johnsen & Stovner A/S (28 måneder).
 
April 2000 – d.d.: Henholdsvis Vitenskapelig assistent, Stipendiat, Forsker og Førsteamanuensis ved Institutt for bygg, anlegg og transport.
 
                                        
Undervisning                            
TBA4155 Prosjektplanlegging og analyse (Faglærer)
TBA5200 Project Planning and Analysis (Faglærer)
BA6105 Org Styr Prosj Utvik (Faglærer)
TBA4127 Prosjekteringsledelse/AAR4951 Prosjekteringsledelse (Foreleser)
TBA4135 Org/Øk i BA prosjekt (Foreleser)
TBA4202 BM1 Infrastruktur (foreleser)
TBA4910 Prosledelse og anltekn (Veileder)
TBA4530 Prled/Anltek fordypningsprosjekt (Veileder)
TBA4535 Prled/Anltek fordypningsemne (Foreleser/Veileder)
TBA4930 Eiendomsutv/forvaltn (Veileder)
TBA4500 Eiendom/forvalt fordypningsprosjekt (Veileder)
TBA4505 Eiendom/forvalt fordypningsemne (Foreleser/Veileder)
BA6211 Praktisk prosjektledelse (Foreleser)
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner