Videreutdanning innen skole og utdanning

Studier med nært forestående søknadsfrist


Kompetanse for kvalitet - søk innen 1. mars

Ansatte i skolesektoren kan søke støtte til å ta videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet. Søkeperiode er 1. februar - 1. mars. Les mer og se NTNUs direktefinansierte tilbud.