masterprogram, 2-årig

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

– Studiets oppbygning

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester). Mastergraden består av obligatoriske og valgfrie emner, samt en masteroppgave på 60 studiepoeng. Tredje og fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling.

Har du spørsmål om studiets innhold, kan du ta kontakt med Institutt for geografi

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3100 Samfunnsperspektiv på entreprenørskap 7,5
GEOG3518 Knowledge Management in a Global Economy 7,5
Flere valg GEOG3005 - Qualitative Methods eller
GEOG3006 - Quantitative Methods
7,5
Flere valg Valgemne (se liste nedenfor) 7,5

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3101 Innovation and Regional Development 7,5
GEOG3102 Prosjekt entreprenørskap 7,5
Flere valg Eksperter i team (Intensiv) 7,5
Flere valg Valgfritt emne 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3950 Masteroppgave i entreprenørskap, innovasjon og samfunn 60

 

Oversikt over valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester Adgangsbegrenset
GEOG3516 Humanitarism, Theory and Practice 7,5 Undervises ikke høsten 2017 Åpent
FI5205 Corporate Responsibility and Ethics 7,5 Høst Åpent
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling 7,5 Høst Åpent*
TIØ4180 Innovasjonsledelse og strategi 7,5 Høst Adgangsbegrenset***
TIØ4345 Management of Business Relationships and Networks 7,5 Høst Åpent*
GEOG3517 Social Difference, Identity and Place 7,5 Vår Åpent**
KULT3304 STS: Teknologi, innovasjon og samfunnsendring 15 Vår Åpent*
VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5 Vår Åpent**

* Emnet har anbefalte forkunnskaper. Se emnebeskrivelser for mer informasjon.

** Krav om fullført bachelorgrad.

***TIØ4180 er adgangsbegrenset, begrenset med plasser og har søknadsfrist 1. juni! https://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Mer informasjon om studieprogrammets oppbygning, overgangsordninger og emnebeskrivelser finner du i studieplanen for Master i entreprenørskap og samfunn i Studiehåndboka.