course-details-portlet

GEOG3101 - Innovation and Sustainable Regional Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet vil presentere ulike perspektiver på innovasjon og regional utvikling, og diskutere hvordan disse temaene relaterer seg til bedrifters strategier, samt politikk og virkemidler, på regionalt og nasjonalt nivå. Et sentralt stikkord er rettferdig bærekraftig omstilling, knyttet til både regionalt næringsliv, arbeidsliv og naturmiljø. Emnet tematiserer forholdet mellom teori og praksis ved at teorier blir eksemplifisert med relevante case.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har inngående kjennskap til forholdet mellom teorier om innovasjon og bærekraftig omstilling, endogene- og eksogene utviklingsprosesser samt innovasjon som regionalpolitisk virkemiddel.

Ferdigheter:

  • kan kritisk vurdere og anvende teorier og forskningsresultater om samfunnsmessige aspekter ved innovasjon og bærekraftig omstilling, og de skal kunne formulere relevante problemstillinger med sikte på å gjennomføre egne prosjekt på feltet.

Generell kompetanse:

  • har tilegnet seg forståelse for de gjensidige sammenhengene mellom innovasjon, lokal- og regional utvikling, bærekraftige omstillingsprosesser, samt regional-, miljø- og innovasjonspolitikk.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 18 timer forelesninger og 1 seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1. seminar, gruppebaserte forberedelser og presentasjoner og obligatorisk tilstedeværelse ved oppstart

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorutdanning i samfunnskunnskap. Andre relevante kvalifikasjoner kan bli akseptert av Institutt for geografi.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 55
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU