GEOG3101 - Innovation and Regional Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet vil presentere ulike perspektiver på innovasjon og regional utvikling, og diskutere hvordan dette relaterer seg til handlinger og strategier til bedrifter, på regionalt og nasjonalt nivå. Et sentralt stikkord er omstillingsproblematikk, knyttet til både næringsliv og bosetting, for eksempel ”grønn omstilling” og opplevelses- og kulturbasert næringsutvikling. Emnet bygger på forholdet mellom teori og praksis, der temaene vil eksemplifiseres med relevante case.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal få inngående kjennskap til forholdet mellom teorier om økonomisk utvikling, endogene- og eksogene utviklingsprosesser samt innovasjon som regionalpolitisk virkemiddel.
Ferdigheter: Studentene skal kritisk kunne vurdere og anvende teorier og forskningsresultater knyttet til samfunnsmessige aspekter ved entreprenørskap og innovasjon, og de skal kunne formulere relevante problemstillinger med sikte på å gjennomføre egne prosjekt på feltet.
Generell kompetanse: Studentene skal ha tilegnet seg forståelse for de gjensidige sammenhengene mellom innovasjon, lokal- og regional utvikling, omstillingsprosesser, by- og bygdeutvikling, samt regional- og innovasjonspolitikk.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesninger og 1 seminar. Seminaret og relatert individuell presentasjon er obligatorisk. Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk, unntak må klareres med kursansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 seminar og individuell presentasjon, obligatorisk tilstedeværelse ved oppstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorutdanning i samfunnskunnskap. Andre relevante kvalifikasjoner kan bli akseptert av Institutt for geografi.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2018 09:00 JB10 MUSIKK , JB30 , JC12
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.