course-details-portlet

GEOG3517 - Social Difference, Identity and Place

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Det overordnete temaet er forholdet mellom mennesker og steder, og det fokuseres på hvorfor og hvordan steder og mennesker er gjensidig konstituerende. Emnet tar for seg begreper og teorier om sosial ulikhet, identitet og sted, samt empirisk orienterte problemstillinger relatert til disse. Eksempelvis fokuseres det på hvordan klasse, kjønn, etnisitet og seksualitet er relatert til sted. Studentene skal i løpet av kurset skrive et individuelt arbeidsnotat.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om sentrale teorier og begreper innen sosial- og kulturgeografi som kan anvendes for å analysere problemstillinger innen og på tvers av ulike forskningsfelt.
Ferdigheter: Kandidaten er i stand til å kritisk vurdere sentrale teorier og begreper innen sosial- og kulturgeografi, inkludert reflektere over deres potensiale for anvendelse.
Generell kompetanse: Kandidaten har erfaring i å skrive en individuell akademisk tekst.

Læringsformer og aktiviteter

14 timer forelesning, arbeidsnotat.
Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk, unntak må klareres med kursansvarlig.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent arbeidsnotat

Mer om vurdering

Arbeidsnotat må være godkjent før det gis adgang til hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3517 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU