Studiemiljø

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Du finner alltid noe å finne på, og masse spennende å engasjere seg innenfor, både i og utenfor NTNU. Trondheim er særlig kjent for Studentersamfundet, UKA og en rekke ulike linjeforeninger og idrettsforeninger. I tillegg til å friste med by- og kafeliv, får du marka rett utenfor døra, nær tilgang til kyst og fjell og ikke minst et utrolig godt studiemiljø. Trondheim byr også på direkteruter til de fleste togstasjoner og flyplasser i landet, hvilket gjør at turen hjem aldri blir lang om du lengter hjem eller skal på reise.

Som masterstudent i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling får du både muligheten til engasjere deg selv, samt være med på aktiviteter gjennom linjeforeningen, Innovatio. Linjeforeningen ble stiftet i 2015 under navnet Triple Helix, men ble i 2021 omgjort til Innovatio. Navnet på linjeforeningen gjenspeiler studieprogrammets fokus på det innovative aspektet ved samfunnsutviklingen, og understreker vårt fokus på utvikling og nyskaping både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Innovatio er en frivillig studentorganisasjon som arbeider for å skape sosiale møteplasser for studentene ved masterprogrammet, og samtidig være et knutepunkt for aktører i arbeids- og næringslivet som ønsker samarbeid med studentene. Linjeforeningen arrangerer månedlig sosiale sammenkomster for studentene internt på masterprogrammet, noe som også har vist seg å styrke samspillet og det faglige utbyttet blant studentene. I tillegg arrangerer vi årlige alumnisamlinger, hvor studentene får mulighet til å utveksle erfaringer med tidligere studenter ved masterprogrammet og få innsikt i deres arbeidshverdag etter endt studietid.

Linjeforeningen sikter på å bygge nettverk innen innovasjonsmiljøet i regionen og bidra aktivt til utviklingen og nyskaping som skjer i arbeids- og næringslivet. Vi ble derfor i 2021 medlem av FRAM. Linjeforeningen deltar også årlig på workshops og andre arrangementer hos blant annet Technoport, SoPro, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Ungt Entreprenørskap og Scandinavian Innovation Awards som veiledere, mentorer og jury. Dette gjør at studenter ved studieprogrammet får innsikt i arbeids- og næringslivets satsinger og prosjekter innen innovasjonsmiljøet allerede under utdanningsløpet.

Det første møtet med Innovatio får studentene gjennom fadderuka hvor du vil bli møtt av linjeforeningens velkomstkomite. Fadderperioden bidrar til å gi deg en fantastisk start på livet som MENTRESAM-student, og vil være med på å knytte livslange vennskap til dine medstudenter. Dette gjør at studentene ved masterprogrammet utvikler nære relasjoner som er en viktig faktor under studietiden, særlig med tanke på at studiet er lagt opp til mye samarbeid og prosjekter. Studentene ved masterprogrammet kommer fra flere ulike fagbakgrunner, noe som gjør at kunnskapsutvekslingen mellom studentene blir veldig høy og man utvikler en bred og relevant kompetanse i møte med arbeidslivet. Å studere innovasjon i teknologihovedstaden Trondheim medfører også at du vil befinne deg midt i et stort økosystem for innovasjons- og entreprenørskap. Gjennom studiene, frivillige aktiviteter og linjeforeningen knytter studentene nettverk til flere aktuelle samarbeidspartnere og potensielle arbeidstakere. Flere av studentene engasjerer seg også i organisasjoner slik som START NTNU, Spark*, Engage, Technoport og Ungt Entreprenørskap. Mulighetene er mange, og det anbefales sterkt at man griper de anledningene som byr seg under studietiden. Velger du å studere master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling vil du få venner for livet, nyttige kontakter og erfaringer som virkelig kommer til nytte i arbeidslivet.

Smilende studenter sitter og prater. Foto
Smilende studenter sitter og prater. Foto

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Vær nysgjerrig, møt folk og bygg kunnskap

Navn: Stian Heggli Kleftås

Studieretning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Innovasjon er nøkkelen for å bygge et Norge etter oljen.

 

 

Vær nysgjerrig, ta sjanser, vær aktiv og bygg nettverk!

Navn: Ida Jørgensen

Studieretning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Å være student ved masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn har vært en fantastisk reise.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)