Masterprogram, 2-årig

Entreprenørskap, innovasjon og samfunn

– Studiemiljø

Studiemiljø

Triple Helix er Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn sin egen linjeforening, og ble opprettet høsten 2015. Navnet Triple Helix beskriver verdiskapingen som skjer i samhandlingen mellom akademia, næringslivet og det offentlige, og reflekterer derfor godt det linjeforeningen ønsker å oppnå.

Triple Helix sitt formål er å knytte første- og andre klasse sammen ved å skape en sosial og faglig møteplass. Hver måned arrangeres det stipendpils eller andre sosiale sammenkomster, og vi er aktive deltakere på faglige arrangementer, for eksempel på innovasjonssenteret FRAM.

Linjeforeningen tar også sikte på å arrangere generasjonsmøte hver høst, der tidligere studenter forteller om sine erfaringer etter studietiden. Som et kontaktpunkt for andre i entreprenørskaps- og innovasjonsmiljøet i Trondheimsregionen, har vi også samarbeid med Kirkens Bymisjon og Ungt Entreprenørskap. Sjekk gjerne ut hva vi driver med på vår Facebookside!

Illustrasjonsfoto av studenter på grillfest

Også utenom linjeforeningen har vi et godt studiemiljø, både sosialt og faglig. Første- og andreklasse har tilgang til en egen felles lesesal, noe som knytter studentene tettere sammen på tvers av kullene og bidrar til en sosial skolehverdag. Flere av studentene engasjerer seg aktivt i Technoport, Spark* og Start NTNUs spennende arrangementer.

Rundt om i Trondheim er det ofte relevante foredrag og frokostmøter studentene kan delta på, som i co-workingspacene DIGS og Work-Work, og gjennom nettverk som MIN (Midtnorsk innovasjonsnettverk) er det enkelt å holde seg oppdatert på det som skjer i entreprenørskaps- og innovasjonsmiljøet i Trondheim.

Studiemiljø

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent