Kontakt

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

 • generelle spørsmål om studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • fremdrift i studiet
 • utfordringer i studiehverdagen
 • tilrettelegging
 • utenlandsopphold
 • permisjon
 • videre studier
 • jobbmuligheter

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 41 29 62

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom deg og NTNU som skal sørge for at du får hjelp med gjennomføringen av studiet ditt fram til avsluttet grad. Utdanningsplanen din viser hvilke emner du har tatt og hvilke emner du må ta for å fullføre graden din.  Du finner utdanningsplanen din i Studentweb. Du må godkjenne utdanningsplanen din som en del av semesterregistreringen din innen 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Å godkjenne utdanningsplanen din betyr at du bekrefter at du planlegger å avlegge eksamen i de emnene som ligger inne i utdanningsplanen din for det semesteret du er i ferd med å semesterregistrere deg for.

Les mer om utdanningsplanen din.

Dersom du trenger hjelp til å oppdatere eller rydde i utdanningsplanen din, eller hvis du har spørsmål til utdanningsplanen din, kan du kontakte studieveileder ved instituttet.

I utgangspunktets skal du følge emnene som inngår i utdanningsplanen for ditt studie. Du kan søke om å få godkjent utdanning du allerede har tatt eller som du planlegger å ta. Emnene du får godkjent kan gi fritak for emner i NTNU-graden, og slik får du kortet ned studietiden din. Vær oppmerksom på at du må avlegge minst 60 studiepoeng av graden din ved NTNU for å skrevet ut vitnemål fra NTNU. Du kan søke om godkjenning av utdanning fra andre læresteder på denne siden.

Som student ved NTNU har du mulighet til å melde deg til undervisning og vurdering i de fleste emnene som NTNU tilbyr, uavhengig av institutt. Dette gjelder også emner som ligger utenfor studieprogrammet ditt, så lenge emnet ikke har adgangsbegrensning eller spesielle forkunnskaps- eller studierettskrav. Informasjon om slike krav finner du i emnebeskrivelsen på NTNUs nettsider. 

En bachelorgrad består av 180 studiepoeng, og for å fullføre graden må du ta emner som utgjør minimum 180 studiepoeng. En mastergrad består av 120 studiepoeng. Hvis du har tatt/skal ta flere emner enn det som inngår i utdanningsplanen, vil de «overskytende» emnene bli synlig i en karakterutskrift, men vil ikke bli inkludert i vitnemålet. 

Dersom du har studert før, i Norge eller i utlandet, kan du søke om å få disse emnene innpasset i graden din. Legg merke til at emnene må være på universitetsnivå, gi nok studiepoeng og ha relevant faglig innhold dersom du vil ha faglig fritak fra emner som inngår i graden din. 

Informasjon om hvordan akkurat din grad er bygd opp, finner på du på nettsidene til studieprogrammet ditt, under fanen 'Studiets oppbygning', og i studieplanen.

Som student er det ditt eget ansvar å sette deg inn i hva som kreves av deg for at du skal fullføre graden din. Vi anbefaler derfor at du setter deg inn i dette så raskt som mulig, slik at du vet hvilke emner du må ta, og hvilke valgmuligheter du har innenfor ditt studieprogram.

Dersom du har spørsmål rundt oppbyggingen av graden din, eller trenger hjelp til å sette opp et studieløp som ikke følger den normerte planen, ta kontakt med studieveileder.

I breddeåret har du flere valgmuligheter.

 • Årsstudium fra et annet fagområde
 • Valgfrie emner
 • Utenlandsopphold
 • Emner fra andre læresteder

Dersom du ønsker det, kan du velge å ta andre emner enn de som inngår i årsstudiene/emnegruppene. Du kan for eksempel velge å bygge ut fagfordypningen din eller å sette sammen en mer tverrfaglig bachelorgrad. Du kan velge blant de fleste emnene ved NTNU, så lenge de ikke er adgangsregulerte eller har spesielle forkunnskapskrav som du mangler. 

Du må imidlertid være klar over at det er ditt eget ansvar å sette sammen emner som lar seg kombinere. Du må for eksempel sjekke at du velger emner der undervisnings- og eksamenstidspunkt ikke kolliderer. Dersom du velger to emner som har undervisning på samme tidspunkt, har vi ikke mulighet til å flytte undervisningen. Det samme gjelder for eksamen.

Du kan ta opp igjen emner som inngår i bachelorgraden din eller mastergraden din for å forbedre karakteren din, men vær oppmerksom på at dersom du tar opp igjen emner etter at vitnemålet ditt har blitt skrevet ut ved NTNU, vil ikke karakteren i emnet du tar opp igjen stå oppført på vitnemålet. Du vil heller ikke få utstedt et nytt vitnemål.

Dersom du ønsker å ta opp igjen emner i graden din, bør du derfor sørge for å gjøre dette før vitnemålet ditt blir skrevet ut. Du kan reservere deg mot å få bachelorvitnemål utskrevet i inntil to semestre.

Mer informasjon om vitnemål og reservasjon mot utstedelse av vitnemål på bachelornivå finner du på Innsida.

Du kan søke om overgang fra det studieprogrammet du er tatt opp på, til et annet studieprogram ved NTNU dersom du oppfyller disse kravene:

 • Du må ha fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert deg på det studieprogrammet du ble tatt opp på.
 • Du fyller opptakskravet til studieprogrammet.
 • Søknadsfristen er 15. februar for overgang til påfølgende semester.

Merk at det ikke er mulig å søke overgang til alle studieprogram ved NTNU, og at du ikke kan søke intern overgang til et annet bachelorprogram hvis du går ditt siste semester på bachelorprogrammet du opprinnelig ble tatt opp på.

Du kan lese mer om overgang mellom studieprogram og hvilke krav og frister som gjelder på Innsida.

Du må ta minimum 60 nye studiepoeng før du kan få tildelt en ny bachelorgrad eller et nytt vitnemål. I tillegg må du tilfredsstille alle krav til fordypning og andre deler av graden som gjelder for den nye graden du vil ta. Det betyr at du kan eksempelvis gjenbruke inntil 120 studiepoeng fra den første bachelorgraden din i en bachelorgrad nummer to. Vær også oppmerksom på at det er mulig å ta en ekstra bachelorfordypning uten å ta en ny bachelorgrad.

Vi anbefaler at du vurderer om du vil være bedre tjent med å ta en mastergrad enn en bachelorgrad nummer to.

Dersom du har fullført og bestått en bachelorgrad eller en mastergrad ved NTNU, har du mulighet til å få en såkalt emnestudierett som gir deg adgang til å ta emner ved NTNU som ikke har adgangsbegrensning eller spesielle forkunnskaps- eller studierettskrav.

For å få en slik emnestudierett, må du registrere en søknad i NTNUs Søknadsweb innen 1. september (for å ta emner i høstsemesteret) eller innen 1. februar (for å ta emner i vårsemesteret). Du kan lese mer om emnestudierett og hvordan du søker om dette

Gjennomsnittskarakteren kan beregnes av snittet av tellende bokstavkarakterer i alle emner som inngår i graden din, forutsatt at du har fått bokstavkarakter i minst 75% av studiepoengene som inngår i graden, og at du har bestått emner ved NTNU på til sammen minst 120 studiepoeng. Resultater som du har oppnådd ved andre læresteder enn NTNU skal ikke regnes med i snittet, selv om resultatene inngår i graden din fra NTNU. Du kan regne ut gjennomsnittskarakteren din slik:

1. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

2. Tallekvivalenten multipliseres med emnets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de emner som inngår.

3. Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle emner.

4. Kvotienten regnes ut med én desimal.

5. Gjennomsnittskarakteren blir den bokstavkarakter som har heltallet i kvotienten som tall-ekvivalent, etter at vanlig forhøyningsregel er brukt.

Det kan hende du må vente 2-3 måneder på å få tilsendt vitnemålet ditt etter at du har fullført en bachelorgrad eller mastergrad hos oss. Det skyldes at det tar tid å kvalitetssikre alle opplysningene som inngår i vitnemålet. Dersom du har behov for en bekreftelse på at du har fullført graden din mens du venter på å få tilsendt vitnemålet, kan du kontakte din studieveileder.

På Innsida finner du mer informasjon om vitnemål og karakterutskrift

Du trenger ikke å bestille vitnemål. Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad, så snart utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden. Du kan lese mer om vitnemål på Innsida.

Dessverre er det ikke mulig å bytte om på emner mellom bachelor og master etter at bachelorgraden er fullført. Ønsker du å endre gradsammensetningen så må du ta kontakt med veileder ved instituttet før du har oppnådd graden.

Til hver eksamen vil du få ditt unike kandidatnummer. Du finner kandidatnummeret ditt på studentweb.

Du kan hente og dele kartlenke fra Mazemap.

Under hvert emne finner du informasjon om eksamen, timeplaner og faglærere (husk korrekt studieår): Den endelige timeplanen finner du via Blackboard som er NTNUs læringsplattform. Du får tilgang til emnene der etter at du er meldt opp til emnet via studentweb.

Utover mulighetene som Statens Lånekasse tilbyr av støtteordninger, kan du søke støtte til utveksling i utlandet gjennom andre kilder. Internasjonal seksjon ved NTNU har laget en oversikt over mulighetene.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)