Hva kan jeg bli?

Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Hva kan du bli?

Hvilke muligheter har du etter endt studium?

Studiet kvalifiserer for flere spennende stillinger på tvers av offentlig og privat sektor samt sivilsamfunnets organisasjoner, og det åpnes for at hver student kan tilpasse graden opp mot egne interesseområdet gjennom valgfag og diverse studentoppgaver.  

På statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå er studiet særlig relevant for stillinger innen næringsutvikling og innen virkemiddelapparatet, men også opp mot privateide samarbeidsaktører og frivillige virksomheter. Blant disse finner du aktører slik som

 • Innovasjon Norge
 • SIVA
 • Ungt Entreprenørskap
 • næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner
 • nærings- og utviklingsselskaper
 • inkubatorer
 • akselleratorer og næringshager

Studiet gir også kompetanse som er relevant for arbeid i private næringsforetak, konsulentselskaper og private organisasjoner som jobber innenfor feltet innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig omstilling. 

Studiet kvalifiserer også for stillinger innen

 • forskning og utvikling
 • skoleverket på ulike nivå
 • fag og interesseorganisasjoner
 • bistands- og humanitære organisasjoner

Studiet kvalifiserer for opptak på ph.d.

Et samfunnsrelevant studium

Siktemålet med studiet i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling er å utdanne kandidater som er godt kvalifisert til å gå inn i stillinger i organisasjoner og institusjoner som arbeider med omstilling, bærekraft og innovasjon. Gjennom praksisorientert og teoretisk undervisning skal studentene tilegne seg etterspurt og relevant kunnskap om innovasjons- og bærekraftige omstillingsprosesser i samfunnet, det norske innovasjonssystemet og globale produksjonsnettverk.

Praksisnært

Masterprogrammet er lagt opp til et nært samarbeid med arbeids- og næringsliv, virkemiddelapparatet og organisasjoner som fasiliterer for innovasjon og bærekraftig omstilling i samfunnet. Det praksisnære fokuset ved studiet gjør at studentene utvikler bred kunnskap innen feltet og har god innsikt i sammenhenger som påvirker og utvikler økosystem for innovasjon i ulike regioner. I undervisningen er det lagt opp til både seminarer, forelesninger og studentoppgaver i samarbeid med aktører tilknyttet feltet, hvilket gjør at studentene får innsikt i faktiske forhold fra praksisfeltet. Undervisningen gir også verdifull erfaring i rapportskriving, analyser, prosjekter og muntlige presentasjoner som vil være relevante for fremtidige jobbsituasjoner. Det er også anledning å søke om, og få godkjent internship på 30 studiepoeng hvor studentene vil kunne få relevant arbeidserfaring. Studentene kan også bygge opp case eller prosjekter i samråd med aktører fra arbeids- og næringslivet under arbeidet med masteroppgaven. 

Studentintervju

Portrett av Hanne Lystad. Foto

Det er gøy å jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger og gjøre en forskjell

Navn: Hanne Lystad

Utdanning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Arbeider som: Manager i PwC

Som samfunnsviter er det kanskje ekstra viktig å skille seg ut ved å vise noen av samfunnsinteressen utover faget sitt, få et relevant nettverk og jobbe litt ved siden av studiene. 

Tidligere relevante jobber

Etter at jeg fullførte masteren flyttet jeg til Oslo hvor jeg har jobbet som konsulent i IT-rådgivningsselskapet Sopra Steria, som rådgiver i Difi og nå som manager i PwC. I Sopra Steria jobbet jeg med å implementere IKT-system og opplæring, endringsledelse for statlig sektor, med prosjektledelse, med utvikling og brukerorientering av nettsider. I Difi jobbet jeg med å få offentlig sektor til å gå sammen om innkjøp av nye, digitale løsninger.

Hva jobber du med?

Som konsulent i PwC er hverdagen min ganske variert avhengig av hvilken kunde og problemstilling jeg jobber med. Jeg er ansatt i en liten avdeling som overordnet jobber med strategi i offentlig sektor. Det kan innebære arbeid samfunnsaktuelle problemstillinger som

 • Hvordan skal et universitet profilere seg for å tiltrekke seg riktige studentgrupper?
 • Hvordan skal vi følge opp veteraner i Forsvaret?
 • Hvordan kan vi bruke roboter i helsesektoren?
 • Hvordan kan vi ved hjelp av tjenestedesign få brukere til å forstå kommunens tjenester bedre? 

Se flere eksempler. 

Jeg har det siste året jobbet som prosjektleder med å få på plass den nyeste utstillingen til Nasjonalmuseet.
 

Hva er det beste med jobben din?

Her er det flere ting å trekke frem. Overordnet synes jeg det er gøy å kunne jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger og utgjøre en forskjell. Samfunnsengasjementet mitt var jo også grunnen til at jeg valgte å studere samfunnsvitenskap, og det er kjekt å kunne videreføre dette i arbeidslivet. 

Jeg setter pris på prosjekt hvor jeg får brukt fagbakgrunnen min, sammen med kunder og kolleger jeg lærer mye av. Det er veldig gøy å jobbe tverrfaglig om felles problemstilling og løse ting sammen med forskjellige innfallsvinkler. 

Jeg vet fortsatt ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor, så synes det er spennende å få oppleve mange forskjellige arbeidssteder. De siste årene har jeg fått jobbet med alt fra NHO, Statsministerens kontor, Skatteeaten, Statsbygg, Innovasjon Norge, Nasjonalmuseet med mer.
 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Arbeidet med masteroppgaven har gitt meg gode analytiske ferdigheter, sans for kildekritikk og vurderingsevne. Dette har bidratt til å gjøre meg effektiv på å søke-, innhente- og konsumere informasjon raskt. Dette er nyttig når en stadig får nye arbeidsoppgaver og må sette seg inn i ulike saker. Mange av våre kunder er offentlige, så det er nyttig å ha kjennskap til offentlig forvaltning og virkemiddelapparat.

Faget jeg tok som dreide seg om å lage en forretningsplan er nyttig ved at jeg har lært meg konsis rapportering og strategisk arbeid. Til slutt vil jeg påpeke at det ikke kun er hva en studerer som avgjør hvor en ender opp, dette er en kombinasjon av arbeid ved siden av studiene, frivillige verv og personlige egenskaper.
 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg startet med deltidsjobber som jeg ikke trodde var så relevante (alt fra avislevering til oppvask til resepsjonist), men tenker i ettertid at alle deltidsjobber er positive og relevante i form av at de lærer deg å strukturere arbeidsdagen din, ha en god relasjon med kunder og viser at du tar ansvar. 

Litt senere ut i studiene fikk jeg jobb som foredragsholder om EØS-avtalen til videregående studenter gjennom NHO. Det var veldig relevant praktisk arbeid i tillegg til studiene (bachelor i europastudier). Jeg hadde også en sommerjobb hos Trøndelags Europakontor i Brussel; denne ble ikke utlyst, men jeg så de hadde en ledig kontorplass om sommeren og foreslo noen oppgaver jeg kunne gjøre. Jeg var også med i oppstarten av Junior Consulting; studentkonsulentene ved NTNU, og fikk prøve meg på spennende oppdrag som vekket interessen for å bli konsulent.
 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det er ofte hard kamp om de spennende jobbene etter studiene. Som samfunnsviter er det kanskje ekstra viktig å skille seg ut ved å vise noen av samfunnsinteressen utover faget sitt, få et relevant nettverk og jobbe litt ved siden av studiene. 

Tenk tidlig på hva du ønsker å jobbe med /innenfor, og delta på fagseminar, debatter og nettverk der du møter andre med samme interesse. På Gløshaugen har de en god tradisjon for å arrangere bedriftspresentasjoner hvor de får besøk av representanter; gjør det samme ved å invitere relevante bedrifter til din studieretning eller be om bedriftsbesøk! 

Kan du skrive bachelor-/masteroppgaven din for en relevant bedrift du gjerne vil jobbe hos senere? Kan du gjøre noe frivillig, ha en deltidsjobb som viser at du engasjerer deg for noe utenfor studiene, at du tar ansvar og er strukturert? Jeg anbefaler alle NTNU-studenter som er nysgjerrige på konsulentlivet å bli kjent med studentkonsulentselskapet Junior Consulting

Tilby deg å jobbe som intern gratis noen uker et sted du vil ha en fot innenfor. Ha gjerne en formening om hvilke oppgaver (for eksempel å lage en analyse/skrive en evaluering fra studentperspektiv) du tror bedriften kan ha nytte av at du gjør og foreslå det. 

Lær deg god studieteknikk! Jeg gikk fra E i snitt første semester til A i snitt siste semester, bare ved å lære meg å sette av litt tid daglig og strukturere/prioritere.

 

Videre studier

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.