GEOG3006 - Quantitative Methods

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 1/1

Faglig innhold

The course pursues methodologies into a quantitative array of research schemes. It comprises four parts. (1) The course starts with lectures on questionnaire, (2) followed by group work on construction and presentation of a pilot questionnaire. Part 3 comprises lectures and exercises based on the use of a statistical software package (SPSS) for analysis of data. The main focus will be on statistical analyses of available data (database), however entering questionnaire data with further analyses may be an option. A research design comprising correlation and regression will be presented, as will other analytical techniques based on the students specific needs. In part 4, students will prepare an individual assignment (term paper) where they are able to apply method(s) relevant to their master`s thesis.

Læringsutbytte

The course gives the students deeper insight in the use of questionnaires and application of selected quantitative methods. Students should be able to apply these methods and techniques, overview their possibilities and limitations and give an adequate interpretation of the (analytical) results in their master thesis.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures: 10 hours. Seminars: 10 hours. Exercises: 8 hours. Exam: Individual assignment and oral exam. The grade for the individual assignment may be adjusted after the oral examination.
It is expected that compulsories and examinations must be completed in English. Exceptions must be clarified with the lecturer responsible for the course.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeoppgave og presentasjon og 4 SPSS øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelor degree or equivalent. Other relevant qualifications may be accepted by the Department of Geography.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR3002 7.5 01.09.2008
AFR3005 7.5 01.09.2008
GEOG3002 7.5 01.09.2008
GEOG3004 7.5 01.09.2008
GEOG3052 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 1/1
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.