Hva kan jeg bli?

Psykologi - bachelorstudium

Hva kan jeg bli?

Elin Iversen/NTNU

Hvordan kan du bruke kompetansen din?

Basiskunnskap i psykologi kan anvendes både akademisk og praktisk, i yrker der kunnskap om menneskelige relasjoner er relevant, og i forskning og undervisning. For eksempel vil kunnskapen du får om relasjoner være relevant i veiledningsyrker. I tillegg er kunnskap om individuelle forskjeller i personlighet nyttig i jobber innen helse- og sosialsektoren, for eksempel i arbeid som miljøterapeut. Du er også kvalifisert til å jobbe som assistent i forskningsavdelinger og på forskningsprosjekter.

Siden studiet gir deg kunnskap om menneskelig utvikling gjennom hele livsløpet, er kompetansen din relevant for jobber med mennesker i alle faser i livet – fra barnehager og skoler til omsorgsboliger eller eldrehjem. Du vil få innsikt i hvordan mennesker lærer, noe som er nyttig i arbeid med opplæring og undervisning.

Hvilke arbeidslivsrelevante ferdigheter får du?

Ved å skrive en bacheloroppgave får du spisset kunnskap innen ett forskningsområde. Ved å analysere forskningsdata og produsere en akademisk tekst får du analysekompetanse, formidlingsevne og evne til å tenke kritisk. Disse egenskapene er relevante for en stor mengde yrker. En bachelorgrad i psykologi gir deg valgfrihet til å forme din egen yrkesvei, ut fra interessene dine, og av bredde- og dybdekompetansen du har opparbeidet deg gjennom de obligatoriske og valgfrie emnene i studieløpet.

Eksempler på karrieremuligheter

Her er noen eksempler på arbeidssektorer og stillinger som kan være aktuelle for deg som har en bachelor i psykologi:

Helse og omsorg

Du kan for eksempel jobbe som

 • miljøterapeut
 • utviklingskonsulent
 • attføringskonsulent
 • sosialkonsulent
 • forebygging- og rehabiliteringskonsulent
 • familiekonsulent

Administrasjon og HR

Du kan for eksempel jobbe som

 • rekrutterer
 • karriereveileder
 • teamleder
 • HR-/personalkonsulent
 • HMS-konsulent
 • organisasjonskonsulent

Offentlige tjenester, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner

Du kan for eksempel jobbe som

 • saksbehandler
 • rådgiver
 • prosjektleder
 • vervekoordinator
 • prosjektkoordinator
 • flyktningkonsulent
 • studiekonsulent

Forskning og undervisning

Du kan for eksempel jobbe som

 • forskningsassistent
 • assistent i skolen

Informasjonsformidling og media

Du kan for eksempel jobbe som

 • journalist
 • kommunikasjonsrådgiver
 • formidlingskonsulent

Studentintervju

Portrett av Linn Buvik. Foto

Min kompetanse fra studiene kommer godt med

Navn: Linn Buvik

Utdanning: Bachelorgrad i psykologi

Arbeider som: Prosjektansvarlig hos Great Place to Work

 I min rolle som prosjektansvarlig er det først og fremst metodeferdigheter jeg har tilegnet meg gjennom studiene jeg har mest bruk for i arbeidshverdagen.

Tidligere relevante jobber

 • Nevropsykologisk testadministrator
 • Forskningsassistent for NTNU Samfunnsforskning

Hva jobber du med?

Jeg jobber som prosjektansvarlig i en bedrift som heter Great Place to Work. Great Place to Work driver med mye spennende innenfor organisasjonsutvikling. Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser for bedrifter, analyserer og evaluerer kulturen deres, driver med rådgivning og kårer Norges beste arbeidsplasser for å nevne noe. I min rolle som prosjektansvarlig har jeg ansvar for den tekniske gjennomføringen av medarbeiderundersøkelser for mine kunder. Dette innebærer blant annet å holde i kundekontakten, samle inn data vi trenger for å gjennomføre undersøkelsen, sende ut undersøkelser, lage rapporter og analysere resultatene. Jeg leser også bedrifters beskrivelse av deres arbeidskultur og evaluerer og skårer denne utifra et system vi bruker. Vi er en liten bedrift med gode muligheter til å ta på seg arbeidsoppgaver som går utover kjerneoppgavene. Jeg jobber blant annet også med utvikling og gjennomføring av en årlig konferanse vi holder. Jeg er glad i å skrive og har fått bidra med blogginnlegg og fagartikler det første året mitt i jobben.

Hva er det beste ved jobben din?

Vi hjelper hver dag bedrifter å skape gode arbeidsplasser. Dette føles veldig meningsfult for meg og dette driver meg i arbeidshverdagen. Jeg har videre store muligheter til å påvirke min egen arbeidshverdag og min egen utvikling. I tillegg lærer jeg utrolig mye av å jobbe i et faglig sterkt miljø.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg oppdaget Great Place to Work da jeg gjorde research til min bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi. Jeg leste hva de drev med og hvordan de jobbet og fikk en stor interesse for bedriften. Jeg bestemte meg for å ta kontakt med bedriften mot slutten av studiene, og da de utlyste en stilling kort tid etter at jeg var ferdig søkte jeg på denne. Dette var på mange måter ''drømmejobben'' for meg og jeg tror jeg hadde en motivasjon som skinte gjennom både i jobbsøknad og intervjuer som sikret meg jobben. Jeg hadde også en bekjent som har samarbeidet med bedriften som jeg fikk god hjelp av i intervjuprosessen.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Vi jobber på mange måter med organisasjonspsykologi og min kompetanse fra studiene kommer godt med. I min rolle som prosjektansvarlig er det først og fremst metodeferdigheter jeg har tilegnet meg gjennom studiene jeg har mest bruk for i arbeidshverdagen. Dette hadde jeg også mye fokus på i intervjuprosessen.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg fikk i studietiden mulighet til å jobbe i forskningsprosjektet Tidlig Trygg i Trondheim som forskningsassistent. Her analyserte og evaluerte jeg videoer av samspill mellom foreldre og barn, en erfaring som ga meg gode analytiske ferdigheter som jeg har tatt med meg videre. 

Jeg jobbet også en tid hos en nevropsykolog hvor jeg hjalp til med kartlegging av pasienters kognitive evner gjennom psykologiske tester.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Jeg tror mange som studerer psykologi eller andre fag som gir en ''generell'' kompetanse henger seg litt opp i ''hva'' de kan jobbe med når de er ferdige. Min erfaring er at det åpner seg mange flere muligheter hvis man skifter fokus til ''hvor'' har jeg lyst til å jobbe. Fordelen med en generell utdanning er at det faktisk er ganske mye forskjellig man kan bruke utdannelsen sin til. Mitt tips er derfor å allerede underveis i studiene å tenke over hvilke bedrifter som jobber med noe du brenner for. Lag deg en ønskeliste, og følg med når disse bedriftene utlyser stillinger. Da får du også en følelse av hvilke ferdigheter som kreves i bedriften og om det er noe som kan passe for deg. Og ikke vær redd for å ta kontakt selv om bedriften ikke har en stilling utlyst.

Portrett av Maria Soot Ryen. Foto

Jeg elsker å jobbe med mennesker

Navn: Maria Soot-Ryen

Studieretning: Bachelor i psykologi

Arbeider som: Dramatherapist

 Spesielt har utviklingspsykologi vært veldig nyttig da mye av teorien jeg har lært i ettertid bygger på dette.

Hva jobber du med?

Som dramatherapist bruker jeg metaforer, symboler og kreativitet i tillegg til ''snakketerapi'' i min praksis. Nå jobber jeg i en spesialisttjeneste for spiseforstyrrelser der jeg behandler voksne med spiseforstyrrelser.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg elsker å jobbe med mennesker og lite er mer givende enn å se hvordan pasientene mine forstår seg selv bedre og kan bruke dette til å forbedre sin egen livskvalitet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Mens jeg tok bachelorgraden tok jeg emnet dramaterapi som NTNU Videre administrerer. Jeg elsket det, og visste at det var dette jeg ville gjøre. Etter bachelorgraden startet jeg på en master i dramaterapi ved Anglia Ruskin University i Cambridge.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

For meg er det veldig nyttig med den bakgrunnskunnskapen jeg har om psykologi fra bacheloren. Spesielt har utviklingspsykologi vært veldig nyttig da mye av teorien jeg har lært i ettertid bygger på dette.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

For meg var praksis i mastergraden avgjørende for jobben jeg har i dag.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det er så mange veier man kan gå, så bruk litt tid på å sette deg inn i hva som finnes der ute.

Videre studier

Bachelorprogrammet i psykologi gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram.

Innenfor master i psykologi kan du velge disse studieretningene:

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som de nedenfor, men du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse:

 

 

Valgbare fordypningsemner

Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
PSY2012 Cognitive Psychology 2 7,5 Høst Åpent
PSY2013 Biologisk psykologi 2 7,5 Vår Åpent
PSY2014 Social Psychology 2 7,5 Vår Åpent
PSY2015 Utviklingspsykologi 2 7,5 Høst Åpent
PSY2016 Personlighetspsykologi 2 7,5 Vår Åpent
PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi 7,5 Høst Åpent
PSY2023 Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling 7,5 Høst Åpent
PSY2104 Mediepsykologi 7,5 Vår Åpent

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.