course-details-portlet

PSY2019 - Arbeids- og organisasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emne gir en innføring i anvendelsen av psykologisk teori og empiri i en arbeids- og organisasjonskontekst. Emnet vil også introdusere den norske arbeidsmiljøloven, samt noen aktuelle og sentrale temaer/problemstillinger, og forskning, innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi som fagfelt. Implikasjoner for ledelse vil være sentralt. Emnet vil blant annet gi en innføring i anvendelsen av teori og empiri knyttet til emosjoner, læring, motivasjon og personlighet i arbeidslivet. Videre, så vil emnet introdusere ledelses- og endringsteori, samt temaer som for eksempel forholdet mellom arbeid-hjem, reaksjoner på omstilling og miljø/bærekraft i organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten har kunnskap om anvendelsen av psykologisk teori og empiri i en arbeids- og organisasjonskontekst. Studenten har kjennskap til den norske arbeidsmiljøloven. Studenten har kjennskap til ledelses- og endringsteori og kjenner til noen aktuelle og sentrale temaer innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi som fagfelt.

Ferdigheter: Studenten kan anvende psykologisk teori og empiri i en organisasjonskontekst og drøfte teoretiske og praktiske problemstillinger som angår arbeidslivet.

Generell kompetanse Studenten kan anvende psykologisk teori og empiri innenfor en arbeids- og organisasjonskontekst og har kjennskap til ulike temaer/problemstillinger, teori og empiri innenfor området arbeids- og organisasjonspsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering 1 av 2 oppgaver

Forkunnskapskrav

PSY1122/PSY1502 og PSY1124 eller tilsvarende.

PSY1012, PSY1014 og PSY1016 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY2010 7.5 HØST 2014
PSY1050 7.5 HØST 2014
BSOL2200 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.06.2024

Innlevering
04.06.2024


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU