PSY2019 - Arbeids- og organisasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi, med et særskilt fokus på arbeidsmiljø, arbeidshelse, ledelse og omstilling. Disse feltene vil belyses ved hjelp av nasjonal og internasjonal forskning på området.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har kunnskap om teorier og begreper innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi, med særlig vekt på arbeidsmiljø, arbeidshelse, ledelse og omstilling.
Studenten har kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologiens historie og utvikling
Studenten har kjennskap til retningslinjer gjeldende for norsk arbeidsliv.

Ferdigheter:
Studenten kan anvende teori og empiri på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor arbeidslivet. Studenten kan delta i drøftinger om arbeids- og organisasjonspsykologi.

Generell kompetanse
Studenten har kjennskap til ulike problemstillinger, teori og empiri innenfor området arbeids- og organisasjonspsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på 1 av 2 øvinger
  • Obligatorisk innlevering av 1 av 2 oppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1050 7.5 01.09.2014
PSY2010 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00 Storhall del 1 , Datasal 10345 , DI42
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.