Hva lærer jeg

Psykologi - bachelorstudium

Hva lærer jeg?

Tre studenter står i en gang og smiler til hverandre. Foto
Elin Iversen/NTNU

Du vil lære om menneskers tanke-, føle- og handlingstendenser, belyst fra ulike psykologiske perspektiver og på ulike forklaringsnivå. Studiet tar for seg alt fra hvordan cellene i hjernen jobber, til hvordan samfunnsstrukturer, kultur og omgivelser påvirker oss. Du vil få kunnskap om både hva som gjør hvert enkelt menneske unikt, hva mennesker har til felles, og hvordan individer påvirkes i interaksjon med hverandre.

Hva lærer du på studiet?

Studiet gir en innføring og fordypning i de fem kjerneområdene: 

  • personlighetspsykologi
  • sosialpsykologi
  • utviklingspsykologi
  • kognitiv psykologi
  • biologisk psykologi

Du lærer om psykologifagets historie, slik at du kan forstå hvordan dagens psykologi har utviklet seg fra tidligere tankesett. Videre får du både innføring og fordypning i vitenskapelige forskningsmetoder, som er viktig for å kunne evaluere psykologisk forskning kritisk og selvstendig. På studiet blir du også kjent med psykiske lidelser, men du blir ikke psykolog av å ta en bachelor i psykologi. 

Hvilken kompetanse og ferdigheter får du med en bachelor i psykologi?

Utdanningen gir deg grundig innsikt i psykologifagets viktigste funn og teorier. Du lærer deg hvordan psykologiske problemstillinger utprøves og testes og du trenes i kritisk tenkning. I tillegg får du kunnskap og ferdigheter knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin, inkludert trening i informasjonsinnhenting og akademisk skriving. Disse egenskapene kan vise seg verdifulle på jobbmarkedet eller i videre studier.