PSY2014 - Sosialpsykologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er et fordypningskurs i sosialpsykologi med vektlegging av sosial kognisjon. Relevante emner omfatter blant annet sosiale slutninger, beslutninger og valg, dannelse av holdninger og sosial påvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har utviklet god kunnskap om sosialpsykologi med vektlegging av valgte sentrale tema fra sosial påvirkning, sosial adferd, gruppeprosesser og språklig kommunikasjon.
Studenten har tilegnet seg inngående kunnskap om valgte tema som omfatter blant annet dannelse og endring av holdninger, beslutninger og valg, sosial rettferdighet, vold, aggresjon, og prososial adferd og språk som et sosialt verktøy.

Ferdigheter:
Studenten kan gjengi og anvende sentrale tanker og teorier innen fagområdet og selvstendig reflektere over adferd hos individer og grupper og adferdens underliggende opprinnelse.

Generell kompetanse:
Studenten har videreutviklet evnen til å reflektere og tenke kritisk over hvordan mennesker tenker og fungerer som sosiale individer, både i grupper og i samfunnet forøvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Emnet undervises på engelsk.

Forkunnskapskrav

PSY1014 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4030 7.5 01.09.2017
PSYPRO4314 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.