Barn og unges psykiske helse og barnevern

Master i psykisk helse

Barn og unges psykiske helse og barnevern

Barn som støtter seg mot en vegg

Studieretningen handler om å forstå og forbedre barn og unges psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon. 

Målgruppe 

Fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i ulike tjenester og arbeidssituasjoner, for eksempel behandlere, miljøpersonell i spesialisttjenester, kommuner og institusjoner som primært arbeider med forebygging, endringsarbeid og behandling av barn, unge og familier.

Studieåret 24/25

Under finner du studiets oppbygning for studenter som blir tatt opp i studieåret 2024/2025 (kull 2024). Merk at en del emner undervises første gang i studieåret 2024/2025. Detaljert emnebeskrivelse for alle emner vil bli publisert ca i juni.

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

1. studieår

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6430

Introduksjon til psykisk helse (del 1)

 
MH3012 Kvalitiative metoder (Kval1) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6430 Introduksjon til psykisk helse (del 2) 15
MDV6201 Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektiv 7,5

2. studieår

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MH3022 Statistiske og epidemiologiske metoder 1 7,5
MDV6202 Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-23 år 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng

MH3014

eller

MH3024

Kvalitative metoder 2

eller

Statistiske og epidemiologiske metoder 2

 

7,5

  Valgfritt emne 7,5

3. studieår

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6431

Prosjektplanlegging, kvalitetsarbeid og innovasjon

Emnet undervises første gang høsten 2026. Mer informasjon om emnet kommer vår 2026

7,5
  Valgfritt emne 7,5
MDV6490 Masteroppgave i psykisk helse  
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6490 Masteroppgave i psykisk helse  

4. studieår

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6490 Masteroppgave i psykisk helse  
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MDV6490 Masteroppgave i psykisk helse 45
30 mai 2024