Studiets oppbygning

Psykologi - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

  • en faglig fordypning i psykologi på 105 studiepoeng 
  • fellesemnene ex.phil. og perspektivemne på til sammen 15 studiepoeng
  • breddeår på 60 studiepoeng, hvor du kan ta flere fordypningsemner i psykologi, et årsstudium i et annet fag, utvekslingsopphold i utlandet, eller valgfrie emner

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Psykologi - bachelorstudium - Oppbygning:

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY1111 Psykologiske forskningsmetoder 7,5
PSY1125 Innføring i utviklingspsykologi 7,5
PSY1127 Innføring i sosialpsykologi 7,5
PSY1128 Innføring i personlighetspsykologi 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY1110 Psykologiens historie og akademisk formidling 7,5
PSY1122 Innføring i kognitiv psykologi 7,5
PSY1123 Innføring i biologisk psykologi og genetikk 7,5
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

Du kan i breddeåret velge mellom:

Se mer om fagvalg i breddeåret her

 

Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
PSY2111 Fordypning i utviklingspsykologi (undervises første gang høst 2024) 7,5 Høst Åpent
PSY2023 Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling 7,5 Høst Åpent
PSY2101 Psykiske lidelser 7,5 Høst/Vår Åpent
PSY2103 Miljøpsykologi 7,5 Høst Åpent
PSY2102 Kognitiv nevrovitenskap 15 Høst Åpent
PSY2104 Mediepsykologi (undervises siste gang vår 2024) 7,5 Vår Åpent
PSY2105 Evolusjonspsykologi 7,5 Vår Åpent
PSY2107 Sosial, samfunn og kulturpsykologi (undervises første gang vår 2024) 15 Vår Åpent
PSY2108 Fordypning i personlighetspsykologi (undervises første gang vår 2025) 7,5 Vår Åpent
PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi  7,5 Vår Åpent
         

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Velg ett områdeemne:

7,5
PSY2117 Kvantitativ metode 2 7,5
PSY2118 Kvalitativ metode 2 7,5
PSY2122 Forskningsdesign: prosessen fra idé til psykologisk kunnskap 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY2910 Bacheloroppgave i psykologi 30

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Bpsy info

Studierettskrav og adgangsbegrensning

Det er innført studierettskrav for enkelte emner på 1000-nivå i psykologi. Dette betyr at du må søke opptak til årsstudiet eller bachelorprogrammet i psykologi, via Samordna opptak, for å få tatt disse emnene.

Emner i rekken PSY2012-PSY2023 er åpne, men kan ha forkunnskapskrav. Se emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for psykologi i studiehåndboka.

Ved gjentak av eksamen

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform, og det kan være endringer i faglig innhold og pensum. Ved gjentak av eksamen må studentene rette seg etter gjeldende studieplan og emnebeskrivelse.

Vil du bli lærer?

Et mulig studieløp etter bacheloren er at du kan utdanne deg til lektor. For å bli lektor må du først ta en mastergrad (2 år) og deretter praktisk-pedagogisk utdanning (1 år). Dersom du er interessert i å bli lektor kan det lønne seg å velge fordypning i for eksempel språkfag, biologi, historie eller religion i breddeåret ditt. Fast jobb som lektor i skolen krever fordypning flere undervisningsfag enn psykologi. 


CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)