Studiemiljø

Psykologi - bachelorstudium

Studiemiljø

Som psykologistudent kan du delta på en lang rekke faglige og sosiale aktiviteter.

Fadderordning og studiestart

Ved studiestart blir du tildelt ei faddergruppe ledet av viderekomne psykologistudenter. Som fadderbarn blir du de første to ukene invitert til sosiale arrangementer sammen med andre nye psykologistudenter. Vi anbefaler varmt at du deltar på dette.  Fadderordningen hjelper deg å etablere en sosial tilhørighet slik at du starter studietiden din med å ha kjente fjes i forelesningssalene og på campus.

Linjeforeningen på studiet

PSI er psykologistudentenes linjeforening som representerer studenter på årsstudium og bachelor. PSI bidrar til å skape et sosialt miljø utenfor forelesningene og arrangerer sosiale sammenkomster, fagdager og utflukter.

PsykoAktiv

Hvert semester arrangeres det 10 forelesninger der erfarne psykologistudenter snakker om psykologiske temaer som de har fordypet seg i og har interesse for. På den måten får du innblikk i noe av mangfoldet i psykologisk forskning. 

PsykoAktiv er også et forum der du som ny student møter mer erfarne psykologistudenter for å diskutere fag. Du kan følge PsykoAktiv på Facebook for å se hva som skjer. 

Kollokvier og innleveringer

De to første semestrene er du del av ei kollokviegruppe. Dette er en arena for diskusjon av fagstoff. I kollokviegruppen får du jobbet med obligatoriske oppgaver og du får øve på tidligere eksamensoppgaver under ledelse av erfarne psykologistudenter. Deltakelse i kollokviegruppene er frivillig, men anbefales sterkt.

Forelesninger

Undervisningen for førsteårsstudenter i psykologi foregår i ett av de to store auditoriene på Dragvoll, og er felles for psykologistudieprogrammene (årsstudium, bachelor, profesjonsstudiet). Foreleserne forsker ofte selv på fagfeltet de underviser i, og har derfor høy ekspertise på sitt fagfelt. Dette gjør at undervisningen preges av høy faglig kvalitet, dagsaktualitet og relevans.

Bedriftsportalen for psykologi

Bedriftsportalen for psykologi er en studentorganisasjon drevet av psykologistudenter på alle nivå. Formålet med organisasjonen er å gi deg informasjon om karrieremuligheter og å vise deg hvordan din psykologiske kunnskap kan benyttes i arbeidslivet.

Bedriftsportalen for psykologi arrangerer jevnlig bedriftspresentasjoner, workshops, jobb- og CV-skrivekurs og videreformidler informasjon fra bedrifter og tidligere studenter som nå er i arbeidslivet. 

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!