Opptak

Psykologi - bachelorstudium

Opptak

Opptak til studieprogrammet krever godkjent generell studiekompetanse. Søknader behandles av Samordna opptak.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Informasjon om studieavgiften

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift