Bakgrunn og aktiviteter

Gro Kvanli Dæhlin er viserektor ved NTNU i Gjøvik, en stilling hun har hatt siden 2021. Hun er førstelektor, med en bakgrunn som cand.scient i cellebiologi og fagkretsen biologi, kjemi og psykologi. På bakgrunn av arbeider innen fleksibel utdanning og systematisk kvalitetsutvikling av utdanning på institusjonsnivå ble hun førstelektor i 2011.

Dæhlin har i flere år vært i vitenskapelig stilling, tilknyttet helsefagutdanningene ved tidligere Høgskolen i Gjøvik. Hun var i 2 år Studieleder ved seksjon for Helseteknologi, Høgskolen i Gjøvik. I 2003 ble hun valgt som prorektor ved Høgskolen i Gjøvik, en stilling hun ble valgt til i to perioder og deretter ansatt i frem til fusjonen med NTNU i 2016. Etter fusjonen var hun i to perioder (nesten 2 år) konstituert som avdelingsleder ved avd. for utdanningskvalitet, og frem til 2021 var hun seniorrådgiver i rektors stab.

Dæhlin har lang undervisningserfaring, men også ledererfaring både som faglig og administrativ leder på seksjons- og institusjonsnivå. Hun har jobbet mye med systematisk utvikling av utdanningskvalitet på institusjonsnivå, og vært medlem av flere akkrediteringskomiteer nasjonalt og i Danmark. Hun ledet bla. studienemnda ved tidligere Høgskolen i Gjøvik, noe høgskolen fikk Kunnskapsdepartementets nasjonale utdanningskvalitetspris for.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Rapport/avhandling

  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Gautestad, Svein; Granheim, Pål; Thingnes, Elin Rødahl; Trønnes, Tonje Strøm. (2007) Syklisk evaluering av bachelorstudiet i radiografi. 2007.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Johansen, Fred; Rognstad, Gunn; Stadheim, Astrid. (2007) Alltid alt rett i medikamentregning faglig opplæring og oppdatering. 2007.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Rui, Nils. (2007) Rapport om utvikling av kvalitetssystem fram til NOKUT godkjenning. 2007.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli. (2006) Syklisk evaluering av bachelorstudiet i geomatikk. 2006.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Rui, Nils. (2006) Kvalitetssystem for HiG : versjon 2, gjeldende fra 1.01.2006. 2006.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Rui, Nils. (2006) Kvalitetssystem for HiG Versjon 2, gjeldende fra 01.01.2006. 2006.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli. (2003) Prosjektoppgave i e-Læring: "Interaktiv opplæring i hygiene og mikrobiologi for desentralisert grunnutdanning i sykepleie". 2003.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Kvesetberg, Tove. (2003) Forkurs i matematikk for helsefagutdanninger. 2003.
  • Bogsti, Wenche Bergseth; Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Jensen, Lise Grindvoll; Kvesetberg, Tove; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig. (2002) Pedagogisk utviklingsprosjekt for grunnutdanning i sykepleie : metodeutvikling, studieenhet 1. 2002.