Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Rapport/avhandling

  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Gautestad, Svein; Granheim, Pål; Thingnes, Elin Rødahl; Trønnes, Tonje Strøm. (2007) Syklisk evaluering av bachelorstudiet i radiografi. 2007.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Johansen, Fred; Rognstad, Gunn; Stadheim, Astrid. (2007) Alltid alt rett i medikamentregning faglig opplæring og oppdatering. 2007.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Rui, Nils. (2007) Rapport om utvikling av kvalitetssystem fram til NOKUT godkjenning. 2007.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli. (2006) Syklisk evaluering av bachelorstudiet i geomatikk. 2006.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Rui, Nils. (2006) Kvalitetssystem for HiG : versjon 2, gjeldende fra 1.01.2006. 2006.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Rui, Nils. (2006) Kvalitetssystem for HiG Versjon 2, gjeldende fra 01.01.2006. 2006.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli. (2003) Prosjektoppgave i e-Læring: "Interaktiv opplæring i hygiene og mikrobiologi for desentralisert grunnutdanning i sykepleie". 2003.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Kvesetberg, Tove. (2003) Forkurs i matematikk for helsefagutdanninger. 2003.
  • Bogsti, Wenche Bergseth; Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Jensen, Lise Grindvoll; Kvesetberg, Tove; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig. (2002) Pedagogisk utviklingsprosjekt for grunnutdanning i sykepleie : metodeutvikling, studieenhet 1. 2002.