Økonomiavdelingen NTNU

Vi tilrettelegger for god økonomistyring slik at NTNU kan skape kunnskap for en bedre verden.

Arbeidsområder

Illustration Financial Division

Bankinformasjon

Org.nr: 974 767 880

For innbetaling til NTNU ta kontakt for bankinformasjon:

kontakt@okavd.ntnu.no

Fakturabehandling

Skal du sende faktura til NTNU? Vi benytter elektronisk fakturering.

Informasjon om elektronisk faktura og fakturaadresse

Kontakt

E-post
kontakt@okavd.ntnu.no

Tlf. for lønn og reiseregning
73 41 31 40
mandag til fredag kl. 10–14

Postadresse
NTNU Økonomiavdelingen
7491 Trondheim

Besøksadresse
Jonsvannsveien 82, Blokk A (Moholt)