Økonomiavdelingen

 

Avdelingen forvalter prosesseieransvaret for følgende prosesser:

 • Anskaffelsesprosessen
 • Lønnsprosessen
 • Prosjektprosessen (økonomi- og systemstøtte på eksterne prosjekter)
 • Regnskapsprosessen
 • Økonomistyringsprosessen
 • Service og brukerstøtte innen økonomiområdet.

Fri, 20 Oct 2017 14:43:33 +0200

Kontakt

Postadresse
NTNU Økonomiavdelingen
7491 Trondheim

Besøksadresse
Jonsvannsveien 82, Blokk A (Moholt)

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no 

   Send e-post 

Tjenester

 • Regnskap / Controlling
 • Innkjøp
 • Prosjektstøtte
 • EU-prosjekt
 • Lønn / Reiseregninger
 • Bestilling

Service Level Agreement (SLA).pdf


Fri, 20 Oct 2017 14:08:09 +0200

Bankinformasjon

Bankkonto: 7694.05.00288 DnB NOR
IBAN: NO89 7694.05.00288
SWIFT: DNBANOKK
Org.nr: 974 767 880

Fakturabehandling NTNU