Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av tre seksjoner:

Seksjon for økonomirådgivning ivaretar funksjoner til prosjektøkonomi, innkjøp og regnskap.

Seksjon for økonomitjenester ivaretar funksjoner knyttet til bestilling, lønn og fakturering.

Servicesenter for økonomi ivaretar funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon mellom felles økonomifunksjon, øvrige deler av NTNU og eksterne.


Kontakt

Postadresse
NTNU Økonomiavdelingen
7491 Trondheim

Besøksadresse
Jonsvannsveien 82, Blokk A (Moholt)

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no