Økonomiavdelingen NTNU

Økonomiavdelingen NTNU

Vi tilrettelegger for god økonomistyring slik at NTNU kan skape kunnskap for en bedre verden.

Arbeidsområder

Arbeidsområdene lønn og reise er flyttet til Tjenestesenter i HR- og HMS-avdelingen

Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte for ansatte i økonomifunksjoner.

Økonomiavdelingen bilde

Illustrasjon av klokke, graf, kredittkort og snakkebobler. Grafikk.

Bankinformasjon

Bankinformasjon

Org.nr: 974 767 880

For innbetaling til NTNU, ta kontakt for bankinformasjon:

 

Fakturabehandling

Fakturabehandling

Skal du sende faktura til NTNU? Vi benytter elektronisk fakturering.

Informasjon om elektronisk faktura og fakturaadresse

Kontakt

Kontakt

E-post
kontakt@okavd.ntnu.no

Postadresse
NTNU Økonomiavdelingen
7491 Trondheim

Internpost
Økonomiavdelingen/[faggruppe]
NTNU Kalvskinnet

Besøksadresse
Sverresgate 10, 
Akrinn Øst, Kalvskinnet.
2. og 4 etasje.