Økonomiavdelinga NTNU

Økonomiavdelinga NTNU

Vi legg til rette for god økonomistyring slik at NTNU kan skape kunnskap for ei betre verd.

Arbeidsområde

Arbeidsområda lønn og reise er flytta til Tenestesenteret i HR- og HMS-avdelinga

Økonomiportalen - rutinebeskrivingar og rutinestøtte for tilsette i økonomifunksjonar.

Økonomiavdelinga bilde

Illustrasjon av klokke, graf, kredittkort og snakkebobler. Grafikk.

Bankinformasjon

Bankinformasjon

Organisasjonsnr: 974 767 880

For innbetaling til NTNU, ta kontakt for bankinformasjon:

 

Fakturabehandling

Fakturabehandling

Skal du sende faktura til NTNU? Vi nyttar elektronisk fakturering.

Informasjon om elektronisk faktura og fakturaadresse

Kontakt

Kontakt

E-post
kontakt@okavd.ntnu.no

Postadresse
NTNU Økonomiavdelinga
7491 Trondheim

Internpost
Økonomiavdelinga/[faggruppe]
NTNU Kalvskinnet

Besøksadresse
Sverresgate 10, 
Akrinn Øst, Kalvskinnet.
2. og 4 etasje.