Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

«God eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår for brukernes virksomhet over tid» (NOU 2004:22)

Eiendomsforvaltningen ved NTNU er delt mellom Eiendomsavdelingen og Avdeling for campusservice. NTNU har i tillegg en prosjektorganisasjon for de store campusprosjektene. I Ålesund og Gjøvik er det egne eiendomsansvarlige som rapporterer til viserektor og faglig til eiendomssjef.

Eiendomsavdelingen ivaretar selvforvalterrollen knyttet til strategisk og taktisk eiendomsforvaltning, mens Avdeling for campusservice har oppgaver knyttet til operativ eiendomsforvaltning som utførelse av drift og vedlikehold, forsyning, renhold og andre serviceoppgaver.

Eiendomsavdelingen ved NTNU har følgende arbeidsområder:

  • Kvalitetsmål og overordnede prinsipper og føringer for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).
  • Overordnet planlegging av vedlikehold, utvikling og arealbruk. Campusutvikling, f.eks. utvikling av læringsareal og fellesareal, samt analyser og utredninger.
  • NTNUs miljøutviklingsplan - koordinering og rådgivning
  • Innleie og utleie av arealer og eiendommer, internhusleie.
  • Prosjektledelse fra konseptutvikling til ibrukstagelse, prosjekteierrolle. Brukerkoordinator/prosjektleder ved ombygginger i leide bygg
  • FDV-dokumentasjon, inkludert tegningsarkiv
  • Eierrollen/selvforvalterrollen som nabo- og myndighetskontakt 
  • Kjøp og salg av eiendom

Kontakt

Kontakt

E-post: postmottak@ntnu.no
Telefon: 73 59 54 15

Besøksadresse:
Høgskoleringen 8, Gløshaugen

Postadresse:
NTNU Eiendomsavdelingen
7491 Trondheim

Ekspedisjonens åpningstid:
Kl. 08.00–11.30 og 12.00–15.00

Ansatte:
Oversikt over ansatte i Eiendomsavdelingen.

Organisasjonskart (PDF)

Andre henvendelser:

Vaktmester

Spørsmål om tegninger og FDV-dokumentasjon

Andre interne henvendelser

Avdeling for campusservice