Kort om eiendom

Over 400 tilsette ved NTNU Eigedomsavdelinga forvaltar, utviklar, vedlikeheld og driftar NTNU sine campusar i Trondheim. Denne nettsida gjev deg oversikt over tenestene våre, dei tilsette og korleis du kan kome i kontakt med oss.  

Meir om NTNU Eigedomsavdelinga