Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen skal ivareta et strategisk og offensivt eierskap for bygg og infrastruktur ved NTNU som best mulig legger til rette for NTNUs kjernevirksomhet. Avdelingen skal sørge for strategier, planer og premisser for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendommer. 
Eiendomsavdelingen har også ansvar for inn- og utleie av lokaler, strategisk arealstyring og myndighetspålagte oppgaver. Avdelingen skal være en pådriver for utvikling av eiendommer og arealer som bidrag til at NTNU når sine strategiske mål og visjoner.

Eiendomsavdelingen ved NTNU har følgende arbeidsområder

  • Strategisk eierskap og forvaltning av bygninger og eiendommer
  • Strategisk arealstyring, herunder inn- og utleie av arealer og eiendommer
  • Utvikling av eiendommer og arealer
  • Myndighets- og nabokontakt som eier av bygninger og eiendommer
  • NTNUs miljøambisjon - koordinering og videreutvikling


Vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendomsmasse


Oversikt over NTNUs campus og bygninger

I kartløsningen finnes det oversikt over de forskjellige campus og etasjeplaner for alle bygningene

 

Har du spørsmål om NTNUs boligformidling, kan du klikke på denne lenken for mer informasjon.  

Kontakt

E-post: postmottak@ntnu.no
Telefon: 73 59 54 15

Besøksadresse:
Høgskoleringen 8, Gløshaugen

Postadresse:
NTNU Eiendomsavdelingen
7491 Trondheim

Ekspedisjonens åpningstid:
Kl. 08.00–11.30 og 12.00–15.00

 

Leie av arealer

Eiendomsavdelingen har ansvaret for all innleie, utleie og internleie på NTNU

Eiendomsutvikling

Her finner du informasjon om fremtidens campus på NTNU:

Vedlikehold

Eiendomsavdelingen legger planer for vedlikehold av NTNUs bygningsmasse. Avdelingen behandler også søknader om ombygging i egne arealer.