Tittel

Eiendomsavdelingen


Eiendomsavdelingen

NTNU Eiendomsavdelingen - fremtidsrettet og tverrfaglig samarbeid for ett NTNU.

Eiendomsavdelingen ivaretar selvforvalterrollen knyttet til strategisk og taktisk eiendomsforvaltning, og har oppgaver knyttet til operativ eiendomsforvaltning som utførelse av drift og vedlikehold, forsyning, renhold og andre serviceoppgaver.

Vi har som mål at vi skal være et selvforvaltende universitet og vi skal ha bygg og arealer som legger til rette for en fremtidsrettet utdanning, forskning, formidling og nyskaping. Vi skal ha bærekraftige campuser og effektive og moderne støttefunksjoner.

Avdelingen har kompetanse innenfor mange ulike fagområder, som VVS, elektro, bygningsvedlikehold, utearealer, vakt og sikring, renhold, transport og parkering.

I Ålesund og Gjøvik er det egne eiendomsansvarlige som rapporterer til viserektor og faglig til eiendomssjef.

Eiendomsavdelingen ved NTNU har følgende arbeidsområder:

  • Operativ eiendomsforvaltning som utførelse av drift og vedlikehold, forsyning, renhold, parkering og andre serviceoppgaver.
  • Kvalitetsmål og overordnede prinsipper og føringer for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).
  • Overordnet planlegging av vedlikehold, utvikling og arealbruk. Campusutvikling, f.eks. utvikling av læringsareal og fellesareal, samt analyser og utredninger.
  • NTNUs miljøutviklingsplan - koordinering og rådgivning.
  • Innleie og utleie av arealer og eiendommer, internhusleie.
  • Prosjektledelse fra konseptutvikling til ibrukstagelse, prosjekteierrolle.
  • Brukerkoordinator/prosjektleder ved ombygginger i leide bygg.
  • FDV-dokumentasjon, inkludert tegningsarkiv.
  • Eierrollen/selvforvalterrollen som nabo- og myndighetskontakt.
  • Kjøp og salg av eiendom.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

 

E-post:

kontakt@eiendom.ntnu.no

Telefon: 
91 89 76 96 
(08.00–11.30 og 12.00–15.00)

Besøksadresse:
Høgskoleringen 8, Gløshaugen

Postadresse:
NTNU Eiendomsavdelingen
7491 Trondheim

Vekter (bemannet 24/7/365):
Tlf. 918 97 373 

Ansatte

Organisasjonskart