Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen skal ivareta et strategisk og offensivt eierskap for bygg og infrastruktur ved NTNU som best mulig legger til rette for NTNUs kjernevirksomhet. Avdelingen skal sørge for strategier, planer og premisser for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendommer. 
Eiendomsavdelingen har også ansvar for inn- og utleie av lokaler, strategisk arealstyring og myndighetspålagte oppgaver. Avdelingen skal være en pådriver for utvikling av eiendommer og arealer som bidrag til at NTNU når sine strategiske mål og visjoner.


Eiendomsavdelingen ved NTNU har følgende arbeidsområder

  • Strategisk eierskap og forvaltning av bygninger og eiendommer
  • Strategisk arealstyring, herunder inn- og utleie av arealer og eiendommer
  • Utvikling av eiendommer og arealer
  • Myndighets- og nabokontakt som eier av bygninger og eiendommer
  • NTNUs miljøambisjon - koordinering og videreutvikling
  • Vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendomsmasse

 

Bolighjelp for ansatte
Som ansatt på NTNU kan du få hjelp til å skaffe deg bolig. 
Har du spørsmål om NTNUs boligformidling, kan du klikke her for mer informasjon.  

 

Kontakt

Kontakt

E-post: postmottak@ntnu.no
Telefon: 73 59 54 15

Besøksadresse:
Høgskoleringen 8, Gløshaugen

Postadresse:
NTNU Eiendomsavdelingen
7491 Trondheim

Ekspedisjonens åpningstid:
Kl. 08.00–11.30 og 12.00–15.00

Ansatte:
Oversikt over ansatte i Eiendomsavdelingen.

Fremtidens campus

Fremtidens campus

Her finner du informasjon om fremtidens campus på NTNU:

Vedlikehold og utvikling

Vedlikehold og utvikling

Leie av arealer

Leie av arealer

Eiendomsavdelingen har ansvaret for all innleie, utleie og internleie på NTNU

Oversikt over Campus

Oversikt over Campus

I kartløsningen finnes det oversikt over de forskjellige campus og etasjeplaner for alle bygningene: