Avdeling for utdanning

Avdeling for utdanning

Cards forside avdeling for utdanning

Om avdelinga

Om avdelinga

Avdeling for utdanning jobbar for å sikre høg utdanningskvalitet og eit godt læringsmiljø. Viktige område er kvalitetssikring, tilretteleggjing for studentar, utvikling av etter- og vidareutdanningskurs, og støtte til studentdemokratiet.

Avdelinga har også ansvar for opptak av nye studentar til NTNU, både nasjonalt og internasjonalt, og forvaltar internasjonale program som Erasmus+.

I tillegg tilbyr avdelinga informasjon til studentar om opptak, utveksling og andre relevante emne. Avdelinga samarbeidar tett med institutt, fakultet og eksterne partnarar for å utført desse oppgåvene.