Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjons­avdelinga

Cards forside kommavd

Om avdelinga

Om avdelinga

Kommunikasjonsavdelinga ved NTNU spelar ei nøkkelrolle i både strategisk og praktisk kommunikasjon. Arbeidet vårt fokuserer på å byggje relasjonar med samfunnet, effektiv formidling og styrking av NTNUs merkevare. Vi er òg ansvarlege for å utvikle og vedlikehalde universitetets kommunikasjonskanalar.