Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved NTNU. Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet, med særlig ansvar for samfunnskontakt, formidling og merkevarebygging, i tillegg til utvikling og forvaltning av NTNUs kommunikasjonskanaler. Avdelingen har ansatte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.