Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Vi utfører også administrative oppgaver for NTNUs ledelse. Vi jobber både praktisk og strategisk med blant annet forskningsformidling, markedsføring, grafisk utforming og produksjon, lederstøtte, drift og utvikling av nettsider, arrangement, alumnivirksomhet og førstelinjetjenester. Du finner oss i Trondheim (Gløshaugen og Dragvoll), Gjøvik og Ålesund. 


Illustrasjon. Grafikk.