Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Blant oppgavene er forskningsformidling, markedsføring, rådgivning og gjennomføring av arrangement. Vi har ansvar for universitetets offisielle internettsider, intranett og kanaler i sosiale medier. Vi forvalter også universitetets grafiske profil, driver alumniorganisasjonen og sentralbordet.