Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjons­avdelingen

Cards forside kommavd

Om avdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved NTNU. Med særlig vekt på samfunnskontakt, formidling og merkevarebygging, i tillegg til utvikling og forvaltning av NTNUs kommunikasjonskanaler.