Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Vi utfører også administrative oppgaver for NTNUs ledelse. Vi jobber både praktisk og strategisk med blant annet forskningsformidling, markedsføring, grafisk utforming, lederstøtte, nettsideutvikling, arrangement og alumnivirksomhet. Du finner oss i Trondheim (Gløshaugen og Dragvoll), Gjøvik og Ålesund.