Bakgrunn og aktiviteter

Marit Reitan (født 1964) har vært dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap siden 1.januar 2017. Fra 2013 til 2016 var hun dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Hun er professor i statsvitenskap innenfor området offentlig politikk og administrasjon, og hun har særlig forsket på temaer knyttet til miljø- og energipolitikk, naturforvaltning og kommunalpolitikk

Reitan er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo 1990 og dr.polit. i statsvitenskap fra samme institusjon i 1998. Hun har tidligere vært forskningsassistent og forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning og stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har vært professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU siden 2009 og førsteamanuensis 1998-2009. I perioden 2009-2012 var Reitan instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Hun var gjesteforsker ved University of Calfornia, Berkeley 2012-2013.

Reitan har deltatt i ulike forskningsprosjekter med nasjonal og internasjonal finansiering. Blant annet arbeidet hun i perioden 2006-2012 med prosjekter innenfor programmet ”Demokrati og regional utvikling” (DEMOSREG), og og programmet ”Klimaendringer og konsekvenser for Norge” (CLIMADAPT) finansiert av Forskningsrådet.

Reitan har hatt ulike verv innenfor forsknings- og utdanningssektoren. Hun har vært leder av UHR-Samfunnsfag og hun er nestleder i SINTEF-styret. Hun har vært styremedlem ved Institutt for samfunnsforskning, Norsk institutt for by- og regionforskning og Høgskolen i Lillehammer, og hun har vært medlem i programstyret for programmet ”Samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning” (PETROSAM) i NFR. Reitan deltok også i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som utarbeidet lovforslag som la grunnlaget for Naturmangfoldloven fra 2009.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind. (2012) Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag. 2012. ISBN 978-82-7935-321-8.
  • Reitan, Marit; Kjellberg, Francesco. (1995) Studiet av offentlig politikk. En innføring. Universitetsforlaget. 1995. ISBN 8251833280.
  • Reitan, Marit; Naustdalslid, Jon. (1994) Kunnskap og styring. Om forskningens rolle i politikk og forvaltning. 1994. ISBN 8251832578.

Del av bok/rapport

  • Reitan, Marit. (2014) Miljø og kraft - en gjenvisitt. Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.
  • Reitan, Marit; Holm, Frank Egil. (2012) Staten, kommunene og Trillemarka: lokal mobilisering forankret i nasjonale politiske konfliktlinjer. Det norske flernivådemokratiet.
  • Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind. (2012) Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra. Det norske flernivådemokratiet.