Bakgrunn og aktiviteter

Marit Reitan er prorektor for utdanning ved NTNU fra 1. august 2020.

Prorektor for utdanning har et særlig ansvar for utdanning ved NTNU og skal ivareta strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Hun leder NTNUs utdanningsutvalg og er medlem i flere nasjonale nettverk på utdanningssiden. Prorektor for utdanning har også ansvar for universitetsbiblioteket.

Reitan har vært dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap i perioden 1.januar 2017-31. juli 2020. Fra 2013 til 2016 var hun dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Hun var instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap 2009-2012. Hun er professor i statsvitenskap innenfor området offentlig politikk og administrasjon, og hun har særlig forsket på temaer knyttet til miljø- og energipolitikk, naturforvaltning og kommunalpolitikk

Reitan er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo 1990 og dr.polit. i statsvitenskap fra samme institusjon i 1998. Hun har tidligere vært forskningsassistent og forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning og stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har vært professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU siden 2009 og førsteamanuensis 1998-2009. I perioden 2009-2012 var Reitan instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Hun var gjesteforsker ved University of Calfornia, Berkeley 2012-2013.

Reitan har deltatt i ulike forskningsprosjekter med nasjonal og internasjonal finansiering. Blant annet arbeidet hun i perioden 2006-2012 med prosjekter innenfor programmet ”Demokrati og regional utvikling” (DEMOSREG), og og programmet ”Klimaendringer og konsekvenser for Norge” (CLIMADAPT) finansiert av Forskningsrådet.

Reitan har og har hatt hatt ulike verv innenfor forsknings- og utdanningssektoren. Hun er i dag medlem i Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning og Opptaksutvalget. Hun har vært leder av UHR-Samfunnsfag og nestleder i SINTEF-styret. Hun har vært styremedlem ved Institutt for samfunnsforskning, Norsk institutt for by- og regionforskning og Høgskolen i Lillehammer. Reitan deltok også i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som utarbeidet lovforslag som la grunnlaget for Naturmangfoldloven fra 2009.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind. (2012) Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag. 2012. ISBN 978-82-7935-321-8.
  • Reitan, Marit; Kjellberg, Francesco. (1995) Studiet av offentlig politikk. En innføring. Universitetsforlaget. 1995. ISBN 8251833280.
  • Reitan, Marit; Naustdalslid, Jon. (1994) Kunnskap og styring. Om forskningens rolle i politikk og forvaltning. 1994. ISBN 8251832578.

Del av bok/rapport

  • Reitan, Marit. (2014) Miljø og kraft - en gjenvisitt. Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.
  • Reitan, Marit; Holm, Frank Egil. (2012) Staten, kommunene og Trillemarka: lokal mobilisering forankret i nasjonale politiske konfliktlinjer. Det norske flernivådemokratiet.
  • Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind. (2012) Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra. Det norske flernivådemokratiet.