HR- og HMS-avdelingen

Avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Avdelingen arbeider blant annet med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 

HR- og HMS-avdelingen er delt inn i ulike faggrupper som ivaretar ulike roller og oppgaver:

Kontakt

E-post: 
postmottak@ntnu.no

Besøksadresse/kart: 
6.etg Akrinn, Kalvskinnet, Sverres gt. 12

Postadresse: 
HR- og HMS- avdelingen
NTNU
7491 Trondheim