HR- og HMS-avdelingen

Avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Avdelingen arbeider blant annet med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 

Kontakt