HR- og HMS-avdelingen

HR- og HMS-avdelingen

 

(siden er under arbeid)

HR- og HMS-avdelingen

HR- og HMS-avdelingen ved NTNU har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og forvaltning, likestilling, systematisk HMS-arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Vi jobber blant annet med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning.

Seksjoner

Ansatte

Her finner du oss