HR- og HMS-avdelingen

Avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Avdelingen arbeider bl.a. med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 

HR- og HMS-avdelinge er delt inn i ulike faggrupper som ivaretar ulike roller og oppgaver. Disse kan du lese mer om under fanen "Faggrupper", hvor du også finner oversikt over hvilke medarbeidere som ligger til hver gruppe og arbeidsområde.