HR- og HMS-avdelinga

HR- og HMS-avdelinga

Avdeling for utdanning cards

Om avdelinga

Om avdelinga

Vi har ansvar for universitetet sin overordna personalpolitikk og forvalting, systematisk HMS-arbeid og bedriftshelsetenesta.

Vi jobbar med politikk, forhandlingar, lovverk, leiar- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvalting.

Det sentrale tenestesenteret for lønn, reise og fråvær ligg også i HR- og HMS-avdelinga.

Illustrasjon