HR- og HMS-avdelingen

HR- og HMS-avdelingen er inndelt i følgende grupper:

  • Faggruppe for HR-lederstøtte
  • Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling
  • Faggruppe for strategi- og arbeidsgiverfunksjon
  • Faggruppe for mobilitet og internasjonalisering
  • HMS-seksjonen
  • Bedriftshelsetjenesten

Kontakt