Toppbilde NTNU-IT 2022 q1

Kven er NTNU IT-avdelinga?

Kven er NTNU IT-avdelinga?

NTNU IT-avdelinga leverer tenester til nesten 50.000 studentar og tilsette ved Noregs største universitet, og har erfaring og kompetanse innan alt frå rådgjeving, utvikling, sikkerheit og IT-drift. Saman jobbar vi for å forenkle, fornye og forbetre arbeids- og studiekvardagen for alle på NTNU.

IT-hjelp

Finn programvare, aktiver din brukarkonto, byt passord og meir. 

IT-hjelp for studentar

IT-hjelp for tilsette

09 jan 2023

Vil du jobbe hos oss?

Vil du jobbe hos oss?

Som tilsett ved IT-avdelinga vil du få ein utfordrande jobb i eit pulserande og stort IT-miljø, med gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling.

Sjå ledige stillingar

 

Kontakt oss

Kontakt oss

NTNU IT sosiale medier

NTNU IT Sosiale medier

Tilsette og seksjonar NTNU IT

Forskningsstotte

Brukarstøtte

Aktuelle driftsvarsel

Sikkerheitsoperasjonssenter