Toppbilde NTNU-IT 2022 q1

Kven er NTNU IT-avdelinga?

Kven er NTNU IT-avdelinga?

NTNU IT-avdelinga leverer tenester til nesten 50.000 studentar og tilsette ved Noregs største universitet, og har erfaring og kompetanse innan alt frå rådgjeving, utvikling, sikkerheit og IT-drift. Saman jobbar vi for å forenkle, fornye og forbetre arbeids- og studiekvardagen for alle på NTNU.

IT-hjelp

Finn programvare, aktiver din brukarkonto, byt passord og meir. 

IT-hjelp for studentar

IT-hjelp for tilsette

09 aug 2022

Kontakt oss

Kontakt oss

NTNU IT sosiale medier

NTNU IT Sosiale medier

Tilsette og seksjonar NTNU IT

Brukarstøtte

Aktuelle driftsvarsel

Sikkerheitsoperasjonssenter