Toppbilde NTNU-IT 2022 q1

  • Kvinne med VR-briller på hodet

Kven er NTNU IT-avdelinga?

Kven er NTNU IT-avdelinga?

NTNU IT-avdelinga leverer tenester til nesten 50.000 studentar og tilsette ved Noregs største universitet.

Vi har erfaring og kompetanse innan alt frå rådgjeving, utvikling, sikkerheit og IT-drift. Saman jobbar vi for å forenkle, fornye og forbetre arbeids- og studiekvardagen for alle på NTNU.

20 okt 2023

IT-hjelp

IT-hjelp

Finn programvare, aktiver din brukarkonto, byt passord og meir. 

IT-hjelp for studentar

IT-hjelp for tilsette

Kontakt oss

Kontakt oss

NTNU IT Sosiale medier

NTNU IT sosiale medier