Avdeling for utdanning

Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring

Under construction

Dette nettstedet er under utarbeidelse. 01.03.2024

Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring

Om avdelingen

Om avdelingen

Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring er ansvarlig for helhetlig utvikling og virksomhetsstyring. Dette inkluderer både virksomhetsstyring på systemnivå (governance) og operativ virksomhetsstyring på institusjonsnivå.

I tillegg forvalter avdelingen prosesseierskapet for helhetlig organisasjonsutvikling, gevinstrealisering og ledelsesutvikling, og er ansvarlig for store, gjennomgripende utviklingsprosjekter.

Avdelingen har også et ansvar innen overordnet etterlevelse (compliance), dokumentasjonsforvaltning og sikkerhet og beredskap. Avdelingen tilbyr juridiske tjenester innenfor alle rettsområder, med unntak av HR og utdanning. 

Avdelingen består av 4 seksjoner, seksjon for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, seksjon for organisasjons- og tjenesteutvikling, seksjon for sikkerhet og beredskap og seksjon for virksomhetsstyring. I tillegg har avdelingsdirektør et lederstøtte-team som bidrar med strategisk rådgivning og kommunikasjon.