Direktør for organisasjon og infrastruktur

Direktør for organisasjon og infrastruktur

Direktør for organisasjon og infrastruktur (OI) har overordna ansvar for økonomi og verksemdstyring, fysisk og digital infrastruktur og organisasjonsutvikling ved NTNU. OI har i tillegg ansvar for HR og HMS, arbeidsmiljø og beredskap, samt inngår i rektor si leiargruppe. Direktøren sine ansvarsområde er organisert i:

Avdelingar:

Campussamling | Eigedom | Forsking, innovasjon og eksterne relasjonarHR og HMS | IT | Kommunikasjon | Utvikling og verksemdsstyring | Økonomi

Program, ombod og utval:

Digitaliseringsprogrammet | Studentombodet Personvernombodet

Direktør for organisasjon og infrastruktur har ansvar for samarbeidsfora som Administrativt leiarutval (ALU)  Arbeidsmiljøutvalet (AMU), Sentralt samarbeidsutval (SESAM) og Lokalt samarbeidsutval - RO (LOSAM).

Mediekontakt for Bjørn Haugstad: Jan Erik Kaarø

 

person-portlet

Bjørn Haugstad
Direktør for organisasjon og infrastruktur
bjorn.haugstad@ntnu.no

person-portlet

Stab

Gunn Nancy Halsetrønning
Seniorrådgiver
gunn.n.halsetronning@ntnu.no
73559022
+4793066022
Jan Erik Kaarø
Seniorrådgiver
jan.kaaro@ntnu.no
73595307
+4791897136
Ida Munkeby
Seniorrådgiver
ida.munkeby@ntnu.no
+4741431508
Jens Petter Nygård
Seniorrådgiver
jens.nygard@ntnu.no
+4791897297
Sissel Irene Rogstad
Administrativ lederstøtte, Rektors stab, lederstøtte direktør for organisasjon og infrastruktur
sissel.rogstad@ntnu.no
73598013
+4795234786
Roar Tobro
Seniorrådgiver
roar.tobro@ntnu.no
+4791668622

person-portlet

Tilknyttet

Thomas Ørnulf Helgesen
Personvernombud
thomas.helgesen@ntnu.no
+4793079038
Geir Nysetvold
Programleder
geir.nysetvold@ntnu.no
+4790596520
Lennart Soligard
Studentombud
lennart.soligard@ntnu.no
+4748505005