Direktør for organisasjon og infrastruktur

Direktør for organisasjon og infrastruktur

Direktør for organisasjon og infrastruktur (DOI) har overordna ansvar for økonomi og verksemdstyring, fysisk og digital infrastruktur og organisasjonsutvikling ved NTNU. Han har i tillegg ansvar for HR og HMS, arbeidsmiljø og beredskap. Direktøren inngår i rektor si leiargruppe. Direktøren sine ansvarsområde er organisert i:

Avdelingar:

Dokumentasjonsforvaltning | Eigedom | HR- og HMS | IT | Kommunikasjon | Verksemdsstyring | Økonomi

Program, ombod og utval:

Digitaliseringsprogrammet | Studentombodet Personvernombodet

Direktør for organisasjon og infrastruktur har ansvar for samarbeidsfora som Administrativt leiarutval (ALU)  Arbeidsmiljøutvalet (AMU), Sentralt samarbeidsutval (SESAM) og Lokalt samarbeidsutval - RO (LOSAM).

Mediekontakt for DOI: Jan Erik Kaarø

person-portlet

Bjørn Haugstad
Direktør for organisasjon og infrastruktur
bjorn.haugstad@ntnu.no

person-portlet

Stab

Gunn Nancy Halsetrønning
Seniorrådgiver
gunn.n.halsetronning@ntnu.no
73559022
93066022
Jan Erik Kaarø
Seniorrådgiver
jan.kaaro@ntnu.no
73595307
91897136
Tore Sletten Langeland
Rådgiver
tore.s.langeland@ntnu.no
73559507
Ida Munkeby
Seniorrådgiver
ida.munkeby@ntnu.no
41431508
Jens Petter Nygård
Seniorrådgiver
jens.nygard@ntnu.no
91897297
Sissel Rogstad
Seniorkonsulent, Lederstøtte, Rektors kontor
sissel.rogstad@ntnu.no
73598013
95234786
Roar Tobro
Seniorrådgiver
roar.tobro@ntnu.no
91668622

person-portlet

Tilknyttet

Thomas Helgesen
Personvernombud
thomas.helgesen@ntnu.no
93079038
Geir Nysetvold
Programleder
geir.nysetvold@ntnu.no
90596520
Lennart Soligard
Studentombud
lennart.soligard@ntnu.no
48505005