Bakgrunn og aktiviteter

Direktør for organisasjon og infrastruktur har på vegne av rektor et overordnet ansvar for økonomi og virksomhetsstyring, fysisk og digital infrastruktur og organisasjonsområdet. Dette inkluderer HR/HMS, arbeidsmiljø og beredskap. Han har også en ledende rolle i det administrative utviklingsarbeidet, og for pågående store prosjekter knyttet blant annet til utvikling av campus og digitalisering.

Bakgrunn

Bjørn Haugstad (født 1969) er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i 1998. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oxford, med en avhandling om strategirealisering i kunnskapsintensive organisasjoner. Han har blant annet vært forskningsleder for innovasjon og virksomhetsutvikling ved SINTEF Teknologi og samfunn og forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Haugstad har i to perioder vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og har siden 2018 vært ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet for avdeling for Klima, industri og teknologi.

Som statssekretær for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var han sentral i strukturreformen, som blant annet resulterte i fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund fra 2016.