Aldring og eldres helse

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Aldring og eldres helse

Research activity

Vold og overgrep i sykehjem

Forskningsprosjekt

Vold og overgrep i sykehjem

Vold og overgrep mot eldre er en trussel mot folkehelsen, men er likevel et skjult og underforsket problem. Wenche Malmedal leder et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om omfanget og typen av overgrep. Prosjektet har også som mål å identifisere mekanismer på individ-, organisasjons- og strukturnivå som fører til vold og overgrep i sykehjem.

 

person-portlet

Personer tilknyttet gruppa

nyheter aldring og eldres helse