Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde 

Nestleder forskning ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik og professor ved Senter for omsorgsforskning. 

Kompetanse

Forskningsområdet mitt er utøvelse og organisering av helse- og omsorgsarbeid hvor jeg retter særlig søkelys mot hvilke betydninger ny teknologi og politiske styringsinitiativer har for etablerte arbeidsrutiner, kunnskap og kompetanser, relasjoner mellom profesjoner og pasienter. Denne typen problemområder undersøkes gjennom empiriske studier av innføring og bruk av ny teknologi og tjenestemodeller i de kommunale helse- og omsorgtjenestene, tverrprofesjonell studentpraksis, og kliniske møter mellom profesjonsutøver og pasienter. I analysene knytter jeg an til samfunnsvitenskapelige perspektiver deriblant Science and Technology Studies (STS), feministisk teori og profesjonssosiologi.

Bakgrunn

Utdannelse

1987: Sykepleiehøgskolen i Ålesund

1996: Hovedfag i sosiologi, Universitetet i Tromsø 

2003: Doktor Polit, Universitet i Tromsø

2004-2008: Post doktor stipendiat, Norges forskningsråd 

Yrkeserfaring

1988-1994: Sykepleier, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN)

1997-2008: Stipendiat, Nasjonalt senter for telemedisin, UNN

2008- 2015: Førsteamanuensis, Institutt for Helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet

2015- 2018: Professor II, Institutt for Helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet

2015-2019: Senterleder, Senter for omsorgsforskning øst, NTNU

2019- Nestleder forskning Institutt for helsevitenskap Gjøvik

2019- Professor Senter for omsorgsforskning øst 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner