Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Jeg er forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning. Senteret har fått sitt mandat av Helsedepartementet som omfatter praksisnær forskning for og med de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Kompetanse

Min forskning omhandler utøvelse og organisering av helse- og omsorgsarbeid hvor jeg særlig legger vekt på konsekvensene av teknologi og politiske styringsinitiativ for arbeidsrutiner og aktiviteter, kunnskap og kompetanse, profesjons- og brukeridentiteter og relasjoner. Jeg undersøker tema i studier av blant annet innføring og bruk av ny teknologi i helse- og omsorgsarbeidet, tverrprofesjonell studentpraksis og kliniske møter mellom profesjonsutøver og pasienter. Teoretisk anvender jeg samfunnsvitenskapelige perspektiver hvorav Science and Technology Studies (STS), feministisk teori og profesjonssosiologi er sentrale.

Bakgrunn

Utdannelse

·      1987: Sykepleiehøgskolen i Ålesund

·      1996: Hovedfag i sosiologi, Universitetet i Tromsø

·      2003: Doktor Polit, Universitet i Tromsø

·      2004-2008: Post doktor stipendiat, Norges forskningsråd

Yrkeserfaring

·      1988-1994: Sykepleier, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN)

·      1997-2008: Stipendiat, Nasjonalt senter for telemedisin, UNN

·      2008- 2015: Førsteamanuensis, Institutt for Helse- og omsorgsfag, UiT, Norges arktiske universitet

·      2015: Professor II, Institutt for Helse- og omsorgsfag, UiT, Norges arktiske universitet

·      2015: Forskningsleder, Senter for omsorgsforskning øst, NTNU           

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner