Forsking

Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie

Forsking

Betre folkehelse er Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie sin visjon.

Me skal utvikla kunnskap, kompetanse og løysingar som bidreg til god helse i eit regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Me skal bidra til kunnskap for å minska helseforskjellar og for meir rettvis fordeling av kunnskap og ressursar. Klimaproblematikken er ein av det moderne samfunnets viktigaste utfordringar og som også vil gi helsemessige utfordringar.

Me skal utvikla kunnskap, kompetanse og bidra til verdiskaping av høg kvalitet til nytte i helsetenesta og folkehelsearbeidet, og dessutan utvikla ny kunnskap som bidreg til ei meir rettferdig verd, i samsvar med FN sine berekraftsmål.

 

Prosjekt

Prosjekt

Desse er nokre av dei større pågåande forskingsprosjekta ved instituttet: 

Nettverk og tankesmier

Nettverk og tankesmier

 

Ph.d.-utdanning

En professor peker på tavla mens to personer hører på

Ph.d.-utdanning

Om lag 125 ph.d.-kandidatar er direkte knytt til Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie.

Les meir om Ph.d.-utdanninga ved Fakultet for medisin og helsevitskap

Forskingsresultat og publikasjonar

Forskingsresultat og publikasjonar

Publikasjonar og vitskaplege aktivitetar i forskingsdokumentasjonssystemet Cristin: