Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Forskning

Bedre folkehelse er Institutt for samfunnsmedisin og sykepleies visjon. 

Vi skal utvikle kunnskap, kompetanse og løsninger som bidrar til god helse i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Vi skal bidra til kunnskap for å minske helseforskjeller og for mer rettferdig fordeling av kunnskap og ressurser. Klimaproblematikken er en av det moderne samfunns viktigste utfordringer og som også vil gi helsemessige utfordringer.

Vi skal utvikle kunnskap, kompetanse og bidra til verdiskaping av høy kvalitet til nytte i helsetjenesten og folkehelsearbeidet, samt utvikle ny kunnskap som bidrar til en mer rettferdig verden, i samsvar med FNs bærekraftsmål.

 

Prosjekter

Dette er noen av de større pågående forskningsprosjektene ved instituttet: 

 

Nettverk og tankesmier

 

En professor peker på tavla mens to personer hører på

Ph.d.-utdanning

Cirka 125 ph.d.-kandidater er direkte tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Les mer om Ph.d.-utdanningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forskningsresultater og publikasjoner

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet Cristin:

 

 

 

  • Mediebidrag fra tidligere Institutt for samfunnsmedisin
  • Mediebidrag fra tidligere Institutt for sykepleievitenskap 
  • Mediebidrag fra tidligere Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap