Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Forskning

Instituttets virksomhet innen både forskning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. Dette omfatter ulike fagområder som allmennmedisin, klinisk sykehjemsarbeid, arbeids- og sosialmedisin, helse- og velferdstjenester, helsekommunikasjon, sykdommers utbredelse og årsaker (epidemiologi), helse i kontekst, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, velferdsteknologi, global helse, og medisinsk etikk.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er sentral i instituttets forsknings- og formidlingsaktivitet.

 

Prosjekter

Dette er noen av de større pågående forskningsprosjektene ved instituttet: 

 

En professor peker på tavla mens to personer hører på

Ph.d.-utdanning

Cirka 125 ph.d.-kandidater er direkte tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Ph.d.-utdanningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forskningsresultater og publikasjoner

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet Cristin:

 

 

 

  • Mediebidrag fra tidligere Institutt for samfunnsmedisin
  • Mediebidrag fra tidligere Institutt for sykepleievitenskap 
  • Mediebidrag fra tidligere Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap