Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved institutt for sykepleievitenskap. Har vært involvert i samarbeidsprosjekter med primæhelsetjenesten, med fokus på læring av faglig ledelse i kliniske studier, og med spesialisthelsetjenesten, med fokus på klinsike vurderingsprosesser og sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Har PhD i samfunnsmedisin med hovedvekt på epidemiologiske studier av avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av laxativer blant pasienter på sykehjem, og implementeringsforskning. Er emneansvarlig for sykepleie 3. studieår på bachelor i sykepleie.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner