Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Har PhD i samfunnsmedisin med hovedvekt på epidemiologiske studier av avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av laxativer blant pasienter på sykehjem. Et annet vesentlig forskningsfelt er implementeringsforskning i komplekse organisasjoner- hvordan kan man best jobbe med endring for å sikre at praksis til enhver tid er kunnskapsbasert? Har vært involvert i samarbeidsprosjekter med primæhelsetjenesten med fokus på læring av faglig ledelse i kliniske studier. Er involvert i samarbeidsprosjekter med spesialisthelsetjenesten med fokus på klinsike vurderingsprosesser og sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal.  Er emneansvarlig for sykepleie 3. studieår på bachelor i sykepleie.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Blekken, Lene Elisabeth; Saga, Susan. (2022) Eliminasjon - avføring. Sykepleieboken 1, Sykepleiens fundament.
  • Blekken, Lene Elisabeth; Vinsnes, Anne Guttormsen; Gjeilo, Kari Hanne; Bliss, Donna Z.. (2018) Management of Fecal Incontinence in Older Adults in Long-Term Care. Management of Fecal Incontinence for the Advanced Practice Nurse.