Bakgrunn og aktiviteter

 

Tøndel er førsteamanuensis i generell sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hun er utdannet sosiolog, med bakgrunn fra NTNU (PhD, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, 2014, Post.Doc., Institutt for tverrfaglige kulturstudier, 2017, NTNU)). Hennes overgripende forskningstema er forholdet mellom velferd, teknologi og kunnskap, særlig knyttet til problemstillinger om digitalisering, styring, organisering, velferdsteknologi, aldring, og helse- og omsorgstjenestene. Mer spesifikt har tall som styringsteknologi i organisatoriske prosesser vært et gjenganger-tema i hennes forskning de siste ti år, i hovedsak med relasjonen velferdsstat-borger som ramme. Tøndel er også svært interessert i  samfunnsfaglig, kvalitativ metodeutvikling. Tøndel har undervist i ulike sosiologiske tema på BA- og MA-nivå, så som kvalitativ metode, sosiologisk teori, helsesosiologi, hverdagssosiologi og prosjektdesign og gjennomføring. 

Fra våren 2020 er Tøndel aktiv på to større, flerårige internasjonale forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd:

 • AUTOWORK - workers in transition through automation, digitalization and robotization (prosjektleder: Dr. H. Fyhn, Studio Apertua, NTNU Samfunnsforskning).  https://autoworkproject.org/

 • MASQ - Measuring quality: Exceeding the limitations of quality management in municipal health and care services (prosjektleder: Prof. J. Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid). 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

 • Lassemo, Eva; Sand, Kari; Tøndel, Gunhild. (2020) Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no. 2020. ISBN 978-82-14-06545-9. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-) (2020:00454).
 • Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane. (2020) Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger. 2020. ISBN 978-82-7570-619-3.
 • Søraa, Roger Andre; Fosch-Villaronga, Eduard; Quintas, Joao; Dias, Jorge; Tøndel, Gunhild; Sørgaard, Jon; Nyvoll, Pernille; Nap, Henk Herman; Serrano, Artur. (2020) Mitigating isolation and loneliness with technology through emotional care by social robots in remote. Mobile Technologies for Delivering Healthcare in Remote, Rural or Developing Regions.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon; Tøndel, Gunhild; Serrano, Artur. (2020) Kick-off workshop for project "AUTOWORK" Technology and automation are transforming the future of work. Kick-off ; Virtual. 2020-06-04 - 2020-06-05.
 • Tøndel, Gunhild; Stuvøy, Ingvill; Sætnan, Ann Adel Rudinow. (2020) When is a House (not) a Home? Querying the power at stake in negotitations of home and care. EASST/4S Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science . EASST/4S; Digital/Prague. 2020-08-18 - 2020-08-21.

2019

 • Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika; Tøndel, Gunhild. (2019) Arr. workshop "Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst". Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst . Avdeling Mangfold og Inkludering, NTNU Samfunnsforskning; Trondheim. 2019-11-06 - 2019-11-06.
 • Henriksen, Ida Marie; Tøndel, Gunhild. (2019) Digitale normer: smarttelefonen som linse til urbant byliv. Bysamfunn.
 • Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari. (2019) Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2. 2019. ISBN 978-82-14-06342-4. SINTEF Rapport (2019:00213).
 • Nilsen, Sara Marie; Asheim, Andreas; Tøndel, Gunhild. (2019) Helsepersonells oppfattelse av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 139 (18).
 • Rasmussen, Bente; Sætnan, Ann Adel Rudinow; Tøndel, Gunhild. (2019) Kunnskapens skjeve kanter. Om telling, måling og matteuseffekter i akademia. Universitetskamp.
 • Sand, Kari; Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild. (2019) Adolescents' use of an online question-answer (QA) service to address mental health-related issues. 12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health Marseill . European Public Health Association; Marseille. 2019-11-20 - 2019-11-23.
 • Sand, Kari; Tøndel, Gunhild; Lassemo, Eva. (2019) How adolescents use an online question-answer (QA) service to address their mental issues. European Journal of Public Health. vol. 29.
 • Tøndel, Gunhild; Cuhadar, Seyran Gursoy. (2019) John A. Hartford Index of Societal Aging. Encyclopedia of Gerontology and Population Aging.
 • Tøndel, Gunhild; Seibt, David. (2019) Governing the Elderly Body: Technocare Policy and Industrial Promises of Freedom. Digitalization in Industry. Between Domination and Emancipation.
 • Tøndel, Gunhild; Tøssebro, Jan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter. (2019) Ruling (in or out) with numbers: When promises of «quality» meet premises of care in Norwegian health and care services. NNDR 2019, Inclusion and Exclusion in the Welfare Society . Nordic Network on Disability Research; København. 2019-05-08 - 2019-05-10.

2018

 • Nilsen, Sara Marie; Tøndel, Gunhild. (2018) Kvalitative intervju: Håndtering av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten. Fagmøte . Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, St. Olavs; Trondheim. 2018-04-06 - 2018-04-06.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente. (2018) Does counting change what is counted? Potential for paradigm change through performance metrics. Research Evaluation. vol. 28 (1).
 • Tøndel, Gunhild. (2018) Omsorgens materialitet: trygghet, teknologi og alderdom. Tidsskrift for omsorgsforskning. vol. 4 (3).
 • Tøndel, Gunhild; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter Grytten; Tøssebro, Jan; Wik, Sigrid Elise; Fyhn, Håkon. (2018) Arr. workshop: "Styring og organisering av velferdstjenestene: Kvalitetsspørsmålet". Styring og organisering av velferdstjenestene: Kvalitetsspørsmålet . NTNU Samfunnsforskning; 2018-12-05 - 2018-12-05.
 • Tøndel, Gunhild; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Tøssebro, Jan; Almklov, Petter Grytten; Wik, Sigrid Elise; Fyhn, Håkon. (2018) Arr. workshop: "Styring, måling og omsorg. Kvalitetsindikatorer i kommunal helse- og omsorgssektor". Styring, måling og omsorg: Kvalitetsindikatorer i kommunal helse- og omsorgssektor . NTNU Samfunnsforskning; 2018-09-18 - 2018-09-18.
 • Tøndel, Gunhild; Sætnan, Ann Rudinow. (2018) Fading dots, disappearing lines - surveillance and Big Data in news media after the Snowden revelations. The Politics of Big Data. Big Data, Big Brother?.
 • Tøndel, Gunhild; Tøssebro, Jan; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth. (2018) Regulerte liv: Kvalitet som styringsproblematikk og indikatorenes framvekst i kommunal omsorg. NNFF 8. nasjonale forskningskonferanse . Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming; Trondheim. 2018-06-04 - 2018-06-05.

2017

 • Henriksen, Ida Marie; Tøndel, Gunhild. (2017) Spontane dybdeintervjuer: Strategisk interaksjon som sosiologisk forskningsmetode. Norsk sosiologisk tidsskrift. vol. 24 (3).
 • Næss, Robert; Tøndel, Gunhild. (2017) Miljøsosiologi: En samtale mellom Robert Næss og Gunhild Tøndel. Sosiologifestivalen . Socius Extremus, Sosiologisk Poliklinikk, Trøndersosiologene; Trondheim. 2017-10-05 - 2017-10-05.
 • Søraa, Roger Andre; Tøndel, Gunhild. (2017) Welfare technology and robots at Department of Interdisciplinary Studies of Culture (KULT). Seminar for velferdsteknologi . NTNU Velferdsteknologi; Oppdal. 2017-11-20 - 2017-11-21.
 • Søraa, Roger Andre; Tøndel, Gunhild; M. Bergschöld, Jenny; Arntsen, Trude. (2017) Velferdsteknologi: Motvilje og velvilje innen kommunale pleie- og omsorgstjenester. Helse og Medisinsk Teknologi 2017 . Norsk Forening for Automatisering; Trondheim. 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Tøndel, Gunhild. (2017) Alarms in action: The materialization of safety in elderly care and how it shapes the user-nurse relation. Medical Sociology 49th Annual Conference . The British Sociological Association; York. 2017-09-13 - 2017-09-15.
 • Tøndel, Gunhild. (2017) Materializing Safety: Ageing, Technocare and the Welfare State. NEON-konferansen ; 2017-11-21 - 2017-11-23.
 • Tøndel, Gunhild. (2017) Materializing Safety: Technocare in the Ageing Welfare State. 13th Annual Norwegian Health Sociology Conference ; 2017-04-19 - 2017-04-20.
 • Tøndel, Gunhild. (2017) Omsorgens håndtrykk i scener rundt tall. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
 • Tøndel, Gunhild; Lie, Merete; M. Bergschöld, Jenny; Søraa, Roger Andre; Kiran, Asle Helge. (2017) Arranging the workshop "Robots on the (t)rack? Welfare Technology and the Digitalization of Healthcare". Robots on the (t)rack? Welfare Technology and the Digitalization of Healthcare ; Trondheim. 2017-10-18 - 2017-10-19.

2016

 • Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente. (2016) Does counting change what's counted? Performance management and the resurgence of positivism in Norwegian sociology. ELSA Norway Conference 2016 . ELSA Norway network; Hurtigruta. 2016-04-11 - 2016-04-13.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente. (2016) Does counting change what's counted? Performance management and the resurgence of positivism in Norwegian sociology. 7th Biennial Surveillance & Society Conference . Surveillance Studies Network; Barcelona. 2016-04-20 - 2016-04-23.
 • Tøndel, Gunhild; Sætnan, Ann Rudinow. (2016) Fading dots, disappearing lines. Post-Snowden journalism in Norway. The digital is political, isn't it? . PRIO; Oslo. 2016-11-22 - 2016-11-23.

2015

 • Backman, Christel; Johnson, Erica; Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Svenonius, Ola; Yngvesson, Susanne Wigorts. (2015) Post-Snowden Surveillance Journalism in Scandinavia. Surveillance and Citizenship: State-Media-Citizen Relations after the Snowden Leaks ; Cardiff University, UK. 2015-06-18 - 2015-06-19.
 • Backman, Christel; Sætnan, Ann Rudinow; Svenonius, Ola; Tøndel, Gunhild; Yngvesson, Susanne Wigorts; Johnson, Ericka M.; Jerak-Zuiderent, Sonja. (2015) A Blue-Eyed Look at Surveillance?. Workshop on trust, distrust and surveillance . Scandinavian network on surveillance and society; Göteborg. 2015-10-05 - 2015-10-06.
 • Tøndel, Gunhild. (2015) Valuing Safety: Technocare-politics in the Welfare State. Research Methods at the Interface of Empirical and Normative Research in Health and Ethics . NTNU; Trondheim. 2015-03-25 - 2015-03-26.
 • Tøndel, Gunhild; Levold, Nora; Aune, Margrethe; Bergschöld, Jenny Melind. (2015) Visions of care. Welfare technology in the ageing welfare state. ESA, 12th Conference of the European Sociological Assocation ; 2015-08-25 - 2015-08-28.

2014

2013

2012

 • Tjora, Aksel; Tøndel, Gunhild. (2012) Framtidens pasient. Fremtidens Helse-Norge.
 • Tøndel, Gunhild. (2012) Mellom tvil og tall: Behovsvurderinger i helse- og omsorgstjenestene. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.

2011

 • Tøndel, Gunhild. (2011) Constructing Mirrors, Constructing Patients - with High Stakes Statistics. The Mutual Construction of Statistics and Society.
 • Tøndel, Gunhild. (2011) Å telle assistansebehov - en kvalitativ studie av individbasert pleie- og omsorgsstatistikk i praksis. Geriatrisk sykepleie. vol. 3 (1).
 • Tøndel, Gunhild; Anthun, Kjartan Sarheim. (2011) Constructing individual based health and care statistics: Negotiating the measurable in Norwegian health care management. 5th Nordic Conference on Health Organization and Management ; København. 2011-01-13 - 2011-01-14.
 • Tøndel, Gunhild; Anthun, Kjartan Sarheim. (2011) Statistics, intimacy, ideology: Need for numbers and numbers for need in Norwegian health care administration. 7th Annual Norwegian Health Sociology Conference ; 2011-04-27 - 2011-04-28.

2009

2008

 • Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild. (2008) Numbers as Privacy? Statistics as interface between the personal and the political. MedSoc conference . British Sociological Association medical sociology group; Brighton. 2008-09-04 - 2008-09-06.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild. (2008) Numbers as Privacy? Statistics as interface between the personal and the political. 4S/EASST Joint Annual Meeting . European Association for the Study of Science and Technology; Rotterdam. 2008-08-20 - 2008-08-23.

2007

 • Tøndel, Gunhild. (2007) Hvordan DRG-systemet påvirker medisinsk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 127 (11).
 • Tøndel, Gunhild. (2007) The Mutual Shaping of Medical Diagnosis Practice and Statistical Knowledge-building: The Case of Diagnosis Related Groups. Society for Social Studies of Science, Annual Meeting 2007 . Society for Social Studies of Science; Montréal. 2007-10-10 - 2007-10-13.
 • Tøndel, Gunhild; Sætnan, Ann Rudinow. (2007) Health Statistics as Technologies (?) of Governance: Or How Medical Sociology and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. Medical Sociology Group Annual Conference 2007 . The British Sociological Association; Liverpool. 2007-09-06 - 2007-09-08.

2006

 • Tøndel, Gunhild. (2006) Diagnoser og forhandling. DRG-systemets interaksjon med den medisinske diagnosesettingen. 2006.